Publikacja: | Strona główna / Aktualności / Absolwenci / Konkursy / Wykładowcy /

Paweł Blajer, wykładowca i absolwent Uczelni Łazarskiego, zajął II miejsce w konkursie na najlepszą pracę magisterską z zakresu prawa o notariacie oraz prawa cywilnego związanego z wykonywaniem czynności notarialnych, a także ustawą o księgach wieczystych i hipotece.

Paweł Blajer

Była to już druga edycja konkursu organizowanego wspólnie przez Stowarzyszenie Notariuszy RP oraz miesięcznik "REJENT". Skierowana była do do studentów i absolwentów wydziałów prawa i administracji uczelni państwowych i niepaństwowych w Polsce.

Do Konkursu zostało zgłoszonych 10 prac, z których jury w składzie:

  • notariusz Anna Dańko - Roesler - Przewodnicząca Komisji,
  • notariusz Barbara Bąbka - Sekretarz Komisji,
  • notariusz Aleksandra Chmiel - Członek Komisji,
  • notariusz Wojciech Fortuński - Członek Komisji,
  • dr hab. Jacek Górecki - Członek Komisji,
  • Prof. dr hab. Andrzej Jakubecki - Członek Komisji,
  • dr Bogusław Tymecki - Członek Komisji,

 

wyłoniło zwycięzców:

  • I miejsce - Daniela Wybrańczyk "Obrót nieruchomościami kościelnymi w prawie kanonicznym i cywilnym", Uniwersytet Jagielloński w Krakowie;
  • II miejsce - Paweł Blajer "Ustanowienie przez przedsiębiorcę zapisu windykacyjnego jako nowego rodzaju rozporządzenia testamentowego", Uczelnia Łazarskiego w Warszawie;
  • III miejsce - Joanna Szponar "Pojęcie czynności notarialnych i ich dokonywanie", Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.

 

Szczegółowe informacje o Konkursie dostępne sa na stronie Organizatora.

Serdecznie gratulujemy!