Publikacja: | CKP / Aktualności /

Ruszyły studia Executive MBA Master of Business Administration dla sektora ochrony zdrowia realizowane przez Gdański Uniwersytet Medyczny w partnerstwie z Uczelnią Łazarskiego.

 

23 października 2020 r. zainaugurowano pierwszą edycję Programu Executive MBA Master of Business Administration dla sektora ochrony zdrowia.

W uroczystej inauguracji udział wzięli:

  • prof. dr hab. Maciej Rogalski, Rektor Uczelni Łazarskiego,
  • dr hab. Tomasz Smiatacz, Prorektor ds. Studenckich Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego,
  • dr Małgorzata Gałązka-Sobotka, Dziekan Centrum Kształcenia Podyplomowego Uczelni Łazarskiego - Koordynator programu po stronie Uczelni Łazarskiego,
  • prof. dr hab. med. Leszek Bieniaszewski, Dyrektor Kolegium Kształcenia Podyplomowego Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego - Koordynator programu po stronie GUMED,
  • Jakub Kraszewski, Dyrektor Naczelny Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego.

Studia Executive MBA Master of Business Administration dla sektora ochrony zdrowia potrwają 4 semestry i będą odbywać się w trybie zdalnym oraz stacjonarnym. II edycja programu rozpocznie się w drugim kwartale 2021 r.

Studia realizowane są w ramach projektu pn. „Poprawa efektywności funkcjonowania systemu ochrony zdrowia poprzez szkolenia pracowników administracyjnych oraz kadry zarządzającej w sektorze ochrony zdrowia przez Gdański Uniwersytet Medyczny”, dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Projekt ten realizowany będzie przez Partnerów w okresie od 01.10.2019 r. do 30.06.2023 r.

Jego celem jest poprawa efektywności funkcjonowania systemu ochrony zdrowia przez podniesienie kwalifikacji pracowników administracyjnych jednostek systemu ochrony zdrowia, kompetencji zarządczych, kontroli oraz organizacji badań klinicznych.

Projekt przyczyni się do wdrożenia działań projakościowych i rozwiązań organizacyjnych w systemie ochrony zdrowia, ułatwiających dostęp do niedrogich, trwałych oraz wysokiej jakości usług zdrowotnych.

Więcej informacji znajduje się na stronie internetowej projektu