Publikacja: | Aktualności /

Przestępczość gospodarcza w Polsce rośnie w niezwykłym wręcz tempie. Spółki zarówno sektora publicznego, jak i prywatnego, tracą w skali kraju – wedle różnych źródeł – kilkadziesiąt miliardów złotych w wyniku nadużyć gospodarczych i oszustw.

Do najczęstszych przestępstw zalicza się:

  •  wyłudzenia
  •  nieuczciwa konkurencja
  •  kradzieże majątku
  •  korupcja
  •  podrabianie markowych produktów
  •  działalność nielojalnych pracowników
  •  nadużycia podatkowe
  •  zmowy przetargowe
  •  cyberprzestępczość
  •  szpiegostwo gospodarcze

Niestety policyjnym fachowcom sytuacja często wymyka się spod kontroli. Dotknięte nadużyciem firmy - ofiary przestępstw gospodarczych - "odsyłane" są na drogę roszczeń cywilnych. W efekcie, przestępcy czują się bezkarni a przedsiębiorcy będący ofiarami i pokrzywdzonymi, mają poczucie braku wsparcia ze strony państwa.

Stowarzyszenie Przeciwko Nadużyciom Gospodarczym Antifraud we współpracy i pod Patronatem Honorowym Pana prof. dr. hab. Macieja Rogalskiego - Rektora Uczelni Łazarskiego zachęca do udziału w projekcie społecznym

„Organy ścigania a pokrzywdzony przedsiębiorca”. Debata publiczna dotycząca zwiększenia skuteczności działań organów ścigania w walce o uczciwy biznes."

W ramach projektu pragniemy zaprosić przedsiębiorców do wzięcia udziału w anonimowym badaniu ankietowym na podstawie którego opracujemy raport dotyczący problematyki przestępstw gospodarczych, przeprowadzimy debatę oraz przekażemy wnioski i rekomendacje odpowiednim organom administracji publicznej.

Pismo przewodnie

Link do ankiety 

 

Anonimowa ankieta dostępna jest do dnia 23 maja 2023 roku.

Dziękujemy za udział w badaniu!