Publikacja: | Aktualności /

W XXII edycji rankingu, przygotowanego przez Fundację Edukacyjną „Perspektywy”, Uczelnia Łazarskiego zajęła piątą pozycję wśród uczelni niepublicznych.

Ranking Uczelni Akademickich uwzględnia 27 wskaźników zgrupowanych w siedem kryteriów:

  • Prestiż,
  • Absolwenci na rynku pracy,
  • Potencjał naukowy,
  • Efektywność naukowa,
  • Potencjał naukowy,
  • Innowacyjność i Umiędzynarodowienie.

Na Gali "Perspektyw" Uczelnię Łazarskiego reprezentował prof. dr hab. Maciej Rogalski - Rektor UŁa.