Publikacja: | Strona główna / Aktualności / Konferencje/debaty / Biblioteka /

Serdecznie zapraszamy na kolejną edycję ogólnopolskiej konferencji. Tegorocznym tematem przewodnim będzie Kształtowanie polityki bibliotecznej: w kierunku analizy PESTEL.

Konferencja

Kiedy?

26-27.11.2015

Gdzie?

Uczelnia Łazarskiego, sala 130

Cele:

Zadaniem konferencji jest przygotowanie całościowego spojrzenia na rzeczywistość usług informacyjnych w Polsce (realizowanych zazwyczaj, choć nie wyłącznie, przez biblioteki) oraz stworzenie dyskursu, który wiązałby polityczny, profesjonalno-specjalistyczny i społeczny wymiar tych usług dla potrzeb planowania strategicznego, ewaluacji, szkolenia, prowadzenia pragmatyki służbowej itp. 
Analiza PESTEL (Political, Economic, Social, Technological, Environmental, Legal) jest przywołana tu jako narzędzie ewaluacji całościowej i wielowariantowej, czyli takiej, jakiej brakuje na większości konferencji biblioteczno-informacyjnych. Metodologia ta jest przydatna do przygotowania decyzji strategicznych, dotyczących praktycznie dowolnych organizacji. Aby uzyskać wartościowe rezultaty, organizatorzy oparli program o zamawiane referaty i koreferaty, przeznaczając równocześnie dużo czasu na dyskusję, w czasie której mają zostać wybrane wypowiedzi kluczowe, także przeznaczone do publikacji. Program zostanie opublikowany do końca czerwca br. W programie znajdą się m. in. zagadnienia modernizacji bibliotek i oprogramowania, innowacyjności, wzorców kariery i pragmatyk służbowych, prawa autorskiego i zasady dozwolonego użytku, globalizacji usług informacyjnych. Zagadnienia prawne i prawno-ekonomiczne stanowią jeden z zasadniczych tematów konferencji ze względu na swoją kluczową rolę we współczesnej komunikacji naukowej. Przewiduje się dla nich wystąpienia ekspertów, w tym prawników, i panel dyskusyjny, który niewątpliwie wzbudzi zainteresowanie.

Zarys merytoryczny

 • Wykład wprowadzający: Modernizacja? Całościowa albo żadna!
 • Modernizacja bibliotek ? kontekst organizacyjny i ustrojowy
 • Obietnice i pułapki szerokopasmowej kultury
 • Dokończona rewolucja? Programy biblioteczne w Polsce za dziesięć lat
 • Innowacyjność: mit, symbol, potrzeba
 • Wzorce i miary kariery i pragmatyk służbowych w instytucjach kultury i w służbie publicznej
 • Jakość bibliotek: wzorce, porównania, interesariusze, narzędzia
 • Globalizacja w świecie informacji naukowej
 • Dozwolony użytek jako podstawowa formuła prawa autorskiego a przyszłość finansowania zasobów i usług informacyjnych
 • Polityka kulturalna, informacyjna i biblioteczna Polski
 • Dyskusja
 • Zamknięcie konferencji


Harmonogram:

I dzień 
godz. 10:00 - 18:00 obrady 
godz. 18:00 - 19:00 kolacja 
godz. 19:00 - część rozrywkowa 
II dzień 
godz. 9:00 - 13:00 obrady 
odbiór pakietów lunchowych, pożegnanie

Za program Konferencji odpowiedzialny jest zespół pracowników Uczelni Łazarskiego pod kierunkiem dyrektora Biblioteki Uczelnianej, dr. Henryka Hollendra, h.hollender@lazarski.edu.pl, tel. +48 22 5435 391. 
Koordynatorem Konferencji jest mgr Justyna Stępień, zastępca dyrektora Biblioteki Uczelnianej, justyna.stepien@lazarski.edu.pl, tel. +48 22 5435 392, +48 604 626194. 
Więcej informacji: http://www.cpi.com.pl/imprezy/2015/pestel/ 
http://www.lazarski.pl/pl/badania-i-rozwoj/biblioteka/Konferencja/ 
Współorganizator:
http://www.cpi.com.pl/index.php

Sponsor strategiczny:                                                           
 

Sponsorzy złoci:
     
 
http://www.patron.pl/
Sponsorzy srebrni:


http://www.pocketbook-int.com/pl    
 
 http://libra.ibuk.pl/     
http://www.naukowa.pl/      
http://www.wolterskluwer.pl/      
http://www.hh-han.com/en/default.cfm
Patronat miedialny:
http://www.comperia.pl/      
http://www.ebib.pl/      
http://e-pedagogiczna.edu.pl/     
http://historia.org.pl/     
http://www.lustrobiblioteki.pl/     
http://www.sbp.pl/