Publikacja: | Aktualności /

W związku z planowaną na dzień 13 maja konferencją naukową Ochrona Praw „Słabszych”, zapraszamy osoby zainteresowane aktywnym udziałem połączonym z wygłoszeniem referatu do przesłania propozycji tematów wystąpień.

Konferencja Ochrona Praw „Słabszych” ma na celu przyjrzenie się problematyce nieścisłości oraz braków regulacyjnych w polskim prawie, które prowadzą do swoistego poszkodowania niektórych grup społecznych lub innych podmiotów. Prelegenci przeanalizują wybrane przez siebie przypadki niedociągnięć legislacyjnych, które stawiają niektóre podmioty prawa w  słabszej pozycji.

Konferencja Ochrona Praw „Słabszych" odbędzie się 13 maja o godz. 10.00 na MS Teams.

Formularz zgłoszeniowy.