Publikacja: | Strona główna / Aktualności / Wydział Prawa i Administracji /

30 marca odbędzie się wykład prezesa Prokuratorii Generalnej RP, Mariusza Haładyja na temat zadań realizowanych przez tę instytucję. Organizatorem wydarzenia jest Koło Naukowe Prawa Administracyjnego.

Wykład pt. „Obrońca interesu publicznego. Rola i zadania Prokuratorii Generalnej RP”. odbędzie się 30 marca 2023 r. o godz. 12:20, w gmachu Uczelni Łazarskiego (aula 38).

Tematem wykładu będą zadania, jakie Prokuratoria Generalna Rzeczypospolitej Polskiej pełni w roli pełnomocnika procesowego Skarbu Państwa oraz wartości, jakimi kieruje się broniąc interesu publicznego.

Wykład wygłosi Mariusz Haładyj, Prezes Prokuratorii Generalnej RP, radca prawny, który od lat zdobywał doświadczenie w instytucjach publicznych. W latach 2012-2019 jako podsekretarz stanu kolejno w: Ministerstwie Gospodarki, Ministerstwie Rozwoju oraz Ministerstwie Przedsiębiorczości i Technologii. Wcześniej pracował w Ministerstwie Finansów w Departamencie Kontroli Skarbowej w Wydziale Kontroli Gospodarowania Mieniem Skarbu Państwa oraz w Ministerstwie Gospodarki. Pracował też w Najwyższej Izbie Kontroli (Departament Gospodarki, Skarbu Państwa i Prywatyzacji) oraz odbył staż w Stałym Przedstawicielstwie RP przy UE w Brukseli. Od września 2017 r. do lutego 2019 r. zastępca przewodniczącego Głównej Komisji Orzekającej w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych. Od sierpnia 2018 r. do lutego 2019 r. członek Komisji Nadzoru Finansowego. W dniu 6 lutego 2019 r. powołany na stanowisko Prezesa Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej.

Do głównych kompetencji Prokuratorii Generalnej RP należy zastępstwo Skarbu Państwa przed Sądem Najwyższym, sądami powszechnymi oraz sądami administracyjnymi. Prokuratoria Generalna RP realizuje szereg istotnych działań, chociażby z zakresu wydawania opinii prawnych czy przedstawiania istotnych dla spraw poglądów w roli tzw. przyjaciela sądu. Ma to na celu zwrócenie uwagi na istotne zagadnienia prawne, a także umożliwienie wypowiedzenia się w sprawach mających znaczenie dla ochrony praw i interesów Rzeczypospolitej Polskiej.