Publikacja: | Wydział Prawa i Administracji / Aktualności /

7 grudnia rozpoczęły się uroczyste obchody jubileuszu XX-lecia Wydziału Prawa i Administracji Uczelni Łazarskiego. Senat Uczelni pierwszy raz w historii UŁa przyznał tytuł doctora honoris causa. Jest to najwyższa godność akademicka, jaką może przyznać uczelnia.

Uroczystość rozpoczęła się od przemówienia na temat XX-lecia WPiA UŁa, które wygłosił Dziekan WPiA dr Mieczysław Błoński. Profesor Artur Kuś odczytał listy gratulacyjne, m.in. z Kancelarii Prezydenta RP, Premiera oraz z Ministerstwa Sprawiedliwości. Następnie wyświetlono film z udziałem prof. Józefa Fiszera oraz wręczono Księgę Jubileuszową wyróżnionym gościom i autorom. Pierwszą część uroczystości zakończył przygotowany specjalnie na tę okazję koncert fortepianowo-skrzypcowy.

Drugą częścią wydarzenia było uroczyste posiedzenie Senatu UŁa poświęcone nadaniu godności i tytułu Doctora honoris causa prof. dr. hab. Markowi Zirk- Sadowskiemu. Posiedzenie otworzyła J.M. Rektor Uczelni Łazarskiego prof. dr hab. Krystyna Iglicka-Okólska. Po krótkim przemówieniu Rektor zaproszeni goście wysłuchali laudacji dla prof. dr. hab. Marka Zirk-Sadowskiego, wygłoszonej przez promotora prof. dr hab. Brunona Hołysta z UŁa. Wskazał on motywy, jakie wpłynęły na podjęcie przez Senat uchwały o nadaniu prof. dr. hab. Markowi Zirk-Sadowskiemu tytułu Doctora honoris causa.

Prof. Marek Zirk-Sadowski jest prawnikiem, sędzią, prezesem Naczelnego Sądu Administracyjnego, wykładowcą akademickim, kierownikiem Katedry Teorii i Filozofii Prawa Uniwersytetu Łódzkiego. Jest także wybitnym teoretykiem i filozofem prawa. Ogłosił około 175 prac naukowych, w tym 20 monografii jako autor lub współautor. Był recenzentem w kilkudziesięciu przewodach doktorskich, habilitacyjnych i profesorskich w Polsce i za granicą. Wykładał jako visiting professor na wielu uczelniach zagranicznych, m.in. The Catholic University of America w Waszyngtonie czy Kwansei Daigaku w Osace. Wypromował ponad 100 magistrów i licencjatów oraz 11 doktorów.

Prof. dr hab. Brunon Hołyst zaakcentował rolę wychowania i autorytetów, które zdeterminowały dalszą karierę naukową prof. dr. hab. Marka Zirk-Sadowskiego, określając go kontynuatorem spuścizny wybitnego profesora nauk prawnych Jerzego Wróblewskiego. W swojej laudacji prof. Hołyst podkreślił prestiż wydarzenia dla dalszego rozwoju Uczelni.

Następnie krótkie mowy wygłosili recenzenci, którzy zgodnie podkreślili wkład prof. Zirk-Sadowskiego w rozwój nauk prawniczych i polskiego wymiaru sprawiedliwości.

Po wypowiedziach recenzentów dyplom doctora honoris causa odczytał prof. Jerzy Wojtczak-Szyszkowski.

Na zakończenie uroczystości głos zabrał pierwszy doctor honoris causa UŁa.

Recenzje dotyczące dorobku i dokonań prof. Marka Zirk-Sadowskiego.
Recenzja prof. Andrzej Bator
Recenzja prof. Jerzy Zajadło