Publikacja: | Strona główna / Aktualności /

Rektor Uczelni Łazarskiego prof. dr hab. Maciej Rogalski wziął udział w uroczystościach z okazji 100. rocznicy pierwszego posiedzenia Senatu II RP, które odbyły się 28 listopada. W wydarzeniu uczestniczyli m.in. Prezydent RP Andrzej Duda oraz Marszałek Sejmu Elżbieta Witek.

Poniedziałkową uroczystość zainaugurowało złożenie kwiatów przed tablicą upamiętniającą senatorów II RP pomordowanych, poległych, zaginionych, zmarłych w latach II wojny światowej i powojennym okresie represji. Uroczystości w dniu 28 listopada zakończyły się  spektaklem opartym na twórczości Norwida „Słowo jest ogień” w Teatrze Polskim.

Senat przypomniał, że 100 lat temu w II Rzeczpospolitej, odrodzonej po 123 latach niewoli, polski parlament odrodził się w swojej pełnej postaci, czyli złożony z dwóch Izb. Po odzyskaniu niepodległości państwo polskie początkowo miało jednoizbowy parlament, dopiero konstytucja marcowa z 1921 r. przywróciła przedrozbiorową tradycję, zgodnie z którą władza ustawodawcza ma się składać z Sejmu i Senatu.

Wybrany 12 XI 1922 r. Senat II RP I kadencji zebrał się na inauguracyjnym posiedzeniu 28 listopada 1922 r.; otworzył je naczelnik państwa Józef Piłsudski. Przewodnictwo obrad objął marszałek senior Bolesław Limanowski, nestor polskich socjalistów.