Publikacja: | Aktualności / Biuro Rozwoju Uczelni / CSM /

Projekt pn. „Centrum Symulacji Medycznych MedExcellence. Doskonałość w kształceniu” realizowany jest przez Uczelnię Łazarskiego w partnerstwie ze Szpitalem Wolskim im. dr Anny Gostyńskiej Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej, w okresie od 01.01.2019 r. do 30.09.2022 r., na podstawie umowy o dofinansowanie nr POWR.05.03.00-00-0005/18-00 zawartej dnia 24.04.2019 r. ze Skarbem Państwa - Ministrem Zdrowia.

Symulowanie – naśladowanie, odgrywanie ról. W medycynie pozwala nabyć umiejętności kliniczne, przydatne zwłaszcza w sytuacjach nagłych. Dzięki nim, nawet w sytuacji stresowej, poprawnie wykonamy procedury mające pomóc naszemu Pacjentowi. Symulacja dzieli się na symulację niskiej, średniej oraz wysokiej wierności. Do zajęć wykorzystywane są trenażery, fantomy, oraz specjalnie wyposażone sale zajęciowe. W kolejnych postach przedstawimy Wam pokrótce naszych Pacjentów. Po więcej – zapraszamy do nauki w Centrum Symulacji Medycznych MedExcellence Uczelni Łazarskiego!