Publikacja: | Biblioteka /

Jednym z punktów programu pierwszej plenarnej sesji V Kongresu "Biblioteka jako fenomen kultury" w Bibliotece Narodowej Białorusi w Mińsku (18-19 października 2018) było wystąpienie Henryka Hollendra University of Warsaw Library building of 1999: technology, culture and impact (w języku angielskim, z prezentacją powerpointową w języku rosyjskim).

Jednym z punktów programu pierwszej plenarnej sesji V Kongresu "Biblioteka jako fenomen kultury" w Bibliotece Narodowej Białorusi w Mińsku (18-19 października 2018) było wystąpienie Henryka Hollendra University of Warsaw Library building of 1999: technology, culture and impact (w języku angielskim, z prezentacją powerpointową w języku rosyjskim). Wystąpienie było dedykowane  prof. Markowi Budzyńskiemu, projektantowi BUW, który był zaproszony, lecz nie mógł przybyć na kongres. Dr H. Hollender, dyrektor Biblioteki Uczelni Łazarskiego, nawiązał zarówno do nadchodzącego dwudziestolecia gmachu BUW, jak i do zainteresowania, jakie inwestycja ta wywołała wówczas w Białorusi. Wzniesienie gmachu otworzyło całą serię podobnych przedsięwzięć na polskich uczelniach, później finansowanych z udziałem funduszy europejskich. Na ogół przestrzegano w nich przyjętej w BUW zasady, by dostęp do większości zbiorów drukowanych nie był niczym ograniczony. Prelegent przekonywał, że było to związane z misją szkoły wyższej jako nauczycielki krytycznego myślenia i samodzielnej eksploracji wiedzy, i wpisywało się w ogólny kierunek demokratyzacji kraju po 1989 roku. Biblioteka Uczelni Łazarskiego jest wdzięczna Instytutowi Polskiemu w Mińsku za sfinansowanie wyjazdu. 
Uczestnicy konferencji zwiedzili wystawę Białoruś i Biblia, należącą do obchodów (od 2017 roku) pięćsetlecia drukarstwa białoruskiego. Na zdjęciu otwierającym relację: hol wejściowy imponującego gmachu Biblioteki Narodowej Białorusi (2006) z banerem anonsującym wystawę. Poniżej: H. Hollender w Bibliotece Narodowej (fot. Jurij Dziadzionak);  druk biblijny Franciszka Skoryny (Praga, 1517); kilka z licznie prezentowanych na wystawie drukowanych Biblii żydowskich w postaci zwojów. Fotografie, jeśli nie zaznaczono inaczej: H. Hollender.