Publikacja: | Strona główna / Aktualności / Online /

Zajęcia w Uczelni Łazarskiego rozpoczną się 1 października z zachowaniem szczególnych zasad bezpieczeństwa.

Biorąc pod uwagę oczekiwania studentów, a jednocześnie dbając o najwyższy poziom kształcenia, Uczelnia Łazarskiego zaplanowała prowadzenie zajęć dydaktycznych w roku akademickim 2020/2021 w formie mieszanej (hybrydowej). Większość wykładów i seminariów będzie odbywać się w formie online, natomiast na zajęcia praktyczne (ćwiczenia, laboratoria, warsztaty i praktyki) studenci będą uczęszczać stacjonarnie. Planowane jest utworzenie małych grup ćwiczeniowych i opracowanie specjalnego regulaminu uczestnictwa, który zapewni studentom i wykładowcom zachowanie rygorów sanitarnych i maksymalne bezpieczeństwo. 

Dla studentów Wydziału Prawa i Administracji oraz Wydziału Ekonomii i Zarządzania, którzy z powodu pandemii nie będą mogli rozpocząć studiów stacjonarnie w październiku 2020 r., Uczelnia zaplanuje zajęcia online.

Podobnie w przypadku pracowników dydaktycznych i naukowych – szczególnie z grup wysokiego ryzyka – dziekani wydziałów przewidują możliwość pracy wyłącznie w formie zdalnej.

Na Wydziale Medycznym zajęcia rozpoczną się 5 października w formie mieszanej. Część seminariów oraz wykłady będą odbywać się w formie online, natomiast zajęcia praktyczne w laboratoriach, salach anatomii i klinikach  zaplanowane są w formie stacjonarnej.

Szczegółowe zasady dotyczące formy prowadzenia zajęć w ramach poszczególnych kierunków studiów ustali dziekan wydziału, uwzględniając aktualne zalecenia sanitarne i uwarunkowania zdrowotne nauczycieli akademickich i studentów. Informacje te zostaną podane do wiadomości studentów najpóźniej 2 tygodnie przed rozpoczęciem roku akademickiego 2020/2021.