Publikacja: | Aktualności / Oficyna wydawnicza /

Nakładem Oficyny Wydawniczej Uczelni Łazarskiego ukazała się monografia zbiorowa pod redakcją naukową prof. dr. hab. Józefa M. Fiszera „Przeszło 70 lat Sojuszu Północnoatlantyckiego. Geneza, stan obecny i perspektywy”.

Monografia prezentuje problematykę akcesji Polski do NATO oraz roli tego sojuszu dla bezpieczeństwa Polski, Europy i świata. Stanowi efekt współpracy kadry naukowo-dydaktycznej Uczelni Łazarskiego – Katedry Międzynarodowych Stosunków Politycznych ze studentami kierunku stosunki międzynarodowe. Jest pokłosiem zorganizowanej w 2020 roku przez Koło Naukowe Młodych Dyplomatów i Katedrę Międzynarodowych Stosunków Politycznych Uczelni Łazarskiego konferencji naukowej dotyczącej Sojuszu Północnoatlantyckiego, jego genezy, istoty i perspektyw.

Autorami rozdziałów są: Adrian Chojan, Karolina Czaplińska, Mateusz Czasak, Józef M. Fiszer, Stanisław Koziej, Mariusz Kierasiński, Maciej Kończal, Emilia Porzuczek, Aleksandra Ryś, Oleksandr Tarasov.

Monografia skierowana jest do ekspertów, polityków, doktorantów, studentów, publicystów oraz wszystkich osób, którym bliska jest tematyka związana z Sojuszem Północnoatlantyckim i bezpieczeństwem międzynarodowym.

Polecamy tę wartościową publikację