Publikacja: | Strona główna / Aktualności / Oficyna wydawnicza / Publikacje uczelni /

Najnowszą recenzowaną monografią naukową wydaną przez Oficynę Wydawniczą UŁa jest „Prawo publiczne i prywatne w dobie informatyzacji – ocena dotychczasowych rozwiązań i perspektywy na przyszłość” pod redakcją naukową Bartosza Kotowicza, Angeliki Kurzawy, Łukasza Nosarzewskiego (WPiA).

Autorami tej – opublikowanej w otwartym dostępie – monografii są zarówno doświadczeni naukowcy i praktycy, jak również osoby, które ukończyły studia i dopiero rozpoczynają swoją karierę naukową.

Publikacja składa się z dwóch części. W pierwszej omówiono zagadnienia związane z informatyzacją państwa na szczeblu krajowym i unijnym. Autorzy podjęli rozważania na temat: ochrony danych osobowych, w szczególności przetwarzania danych biometrycznych, informatyzacji administracji publicznej, w tym aspektów prawnych systemów rejestrów publicznych w turystyce, a także unijnych systemów informacyjnych dotyczących zarządzania granicami i bezpieczeństwa wewnętrznego. W części drugiej dokonano syntetycznej prezentacji istniejących procedur sądowych poddanych elektronizacji oraz oceny zmian wprowadzonych przez ustawodawcę w związku z koniecznością dostosowania przepisów proceduralnych do wymogów współczesności. Autorzy podjęli rozważania na temat: informatyzacji procesu karnego, elektronicznego postępowania wieczystoksięgowego, elektronicznego postępowania upominawczego, a także wnoszenia oraz doręczania pism procesowych za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu sądowoadministracyjnym, systemu informacyjnego sądów administracyjnych oraz rozpraw zdalnych.

Monografia w postaci elektronicznej do pobrania, a także stale uaktualniane informacje na temat miejsc jej publikacji w otwartym dostępie, znajdują się pod prezentacją książki na stronie Oficyny Wydawniczej Uczelni Łazarskiego.