Publikacja: | Aktualności / Wydział Prawa i Administracji / Oficyna wydawnicza / Publikacje uczelni /

Nakładem Oficyny Wydawniczej UŁa została opublikowana, w otwartym dostępie, recenzowana monografia naukowa pt.: „Prawo lotnicze w dobie kryzysu lotnictwa cywilnego” pod redakcją naukową prof. Anny Konert - Dziekan Wydziału Prawa i Administracji.

Monografia stanowi cenne źródło wiedzy na temat kształtowania się i funkcjonowania prawa lotniczego oraz lotnictwa cywilnego w dobie kryzysu wywołanego zwłaszcza pandemią COVID-19. Dokonano w niej analizy przepisów prawa lotniczego – w tym międzynarodowego, europejskiego oraz krajowego – dotyczących wybra­nych zagadnień, a przede wszystkim pandemii oraz kwestii związanych ze zrównoważoną polityką. Monografia prezentuje głównie problemy prawne wynikłe z wyzwań, jakie stały przed branżą lotniczą, w szczególności w aspekcie przeciwdziałania rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2. Jej celem jest również określenie, jakie bariery prawne i wyzwania stoją przed lot­nictwem cywilnym oraz ustawodawcą.

Zachęcamy do lektury i analizy >> 

Stale uaktualniane informacje na temat miejsc publikacji znajdują się pod prezentacją monografii na stronie
https://www.lazarski.pl/pl/badania-i-rozwoj/oficyna-wydawnicza-uczelni-lazarskiego/najnowsze-publikacje/