Publikacja: | Aktualności / Oficyna wydawnicza /

„Rynek pracy – ujęcie teoretyczne oraz instytucjonalne” to tytuł najnowszej publikacji wydanej przez Oficynę Wydawniczą Uczelni Łazarskiego. Autorem tej recenzowanej monografii naukowej jest Piotr Stolarczyk z WEiZ.

Monografia stanowi interesujące studium aktualizujące wiedzę na temat rynku pracy. Dziedzina ta należy do ważnych obszarów badań w ramach nauk społecznych, bowiem stanowi jedno z najważniejszych wyzwań politycznych, społecznych i ekonomicznych współczesnego świata.

Problematyka związana z funkcjonowaniem rynków pracy od dawna leży w centrum zainteresowań nie tylko teorii ekonomii, ale również praktyki prowadzenia polityki gospodarczej. Wysoka ranga tej tematyki wynika z powszechnie występującego bezrobocia oraz z jego ekonomicznego i społecznego wymiaru.

Publikację można zamawiać on-line w Oficynie Wydawniczej oraz w księgarniach internetowych.