Publikacja: | Aktualności / CKP /

Nowe technologie od lat wywołują rewolucję w gospodarce na całym świecie i stanowią jej bardzo istotny element. Obok ogromnych szans jakie stwarzają, pojawiają się też pewne zagrożenia, a także konieczność ochrony sieci i efektywnych zabezpieczeń. W odpowiedzi na niezwykle dynamiczny rozwój rynku nowych technologii Centrum Kształcenia Podyplomowego Uczelni Łazarskiego wzbogaciło swoją ofertę o kierunek Prawo w biznesie nowych technologii.

„Celem studiów jest praktyczne i kompleksowe zaznajomienie słuchaczy z aktualną problematyką prawną rozwoju nowych technologii, w tym związanymi z tymi technologiami prawami własności intelektualnej. W toku nauki słuchacze zapoznają się z praktycznymi rozwiązaniami w zakresie prawnej ochrony nowych technologii, ich ekspansji na rynki zagraniczne, a także sposobami ich finansowania” – mówi r. pr. Agnieszka Oleksyn-Wajda, kierownik kierunku.

Program studiów Prawo w biznesie nowych technologii składa się z modułów kierunkowych (obligatoryjnych) oraz specjalizacyjnych. W przypadku ukończenia wyłącznie modułów kierunkowych uczestnik otrzymuje dyplom studiów podyplomowych Prawo w biznesie nowych technologii.

Słuchacze mają też możliwość wybrania modułów specjalizacyjnych w zależności od swoich preferencji i zainteresowań – do wyboru są zagadnienia takie jak: pharma i ochrona zdrowa, retail i e-commerce, gaming, bankowość, energetyka, chemia, obronność, start-ups. Każdy uczestnik studiów może wybrać jeden, kilka, a nawet wszystkie obszary jako swoje specjalizacje. W takim przypadku absolwent otrzyma dyplom ukończenia studiów podyplomowych Prawa w biznesie nowych technologii z dodatkową specjalizacją branżową.

„Stawiamy na praktyczną edukację w zakresie zagadnień związanych z prawem nowych technologii na każdym etapie ich rozwoju. Wiedza praktyczna jest niezbędna do tworzenia, wdrażania, prowadzenia i ochrony innowacyjnych modeli biznesowych. Dlatego też, program studiów uwzględnia uwarunkowania biznesowe wybranych sektorów gospodarki, a zajęcia prowadzone są przez ekspertów – praktyków z wieloletnim doświadczeniem w obszarze nowych technologii, w tym prawników oraz przedstawicieli biznesów technologicznych. Program studiów nie ogranicza się do tradycyjnej formy wykładów, ale opiera na ćwiczeniach i studiach przypadków” – mówi adw. Justyna Wilczyńska-Baraniak, kierownik kierunku.

Studia kierowane są do osób, które mają do czynienia z prawem nowych technologii oraz wszystkich tych, którzy chcą nabyć praktyczną wiedzę z tego zakresu. W szczególności może to być interesująca propozycja dla managerów działających w sektorach: retail, e-commerce, bankowości, finansów, energetyki, ochrony zdrowia, gier i programów komputerowych, obronności, a także managerów przedsiębiorstw informatycznych i technologicznych świadczących usługi na rzecz podmiotów z ww. obszarów; właścicieli spółek technologicznych dążących do ekspansji swojej działalności czy osób zarządzających projektami.

Studia trwają 2 semestry, ok. 160 godzin (lub odpowiednio więcej w przypadku wybrania dodatkowej specjalizacji). Zajęcia odbywają się średnio co 2 tygodnie, w soboty i niedziele. Program oraz więcej szczegółowych informacji można znaleźć TUTAJ. Rekrutacja trwa do 30 września 2018 r.

Aplikuj już dziś – formularz rekrutacyjny dostępny jest TUTAJ.