Publikacja: | Strona główna / Aktualności / Wydział Medyczny /

26 października na Uczelni Łazarskiego odbyła się konferencja nMedycyna2018+ –ogólnopolskie forum poświęcone nowym technologiom w medycynie. Było to pierwsze z cyklu spotkań naukowych, badawczych i dydaktycznych określających stan wiedzy medycznej i zaawansowania technik medycznych w obszarze technologii przemysłu 4.0.

Konferencja rozpoczęła się od wystąpienia dr n. med. Piotra Zwolińskiego, pomysłodawcy i przewodniczącego komitetu organizacyjnego konferencji. – nMedycyna (nowa medycyna) jest nową w bieżącym roku. Za rok będzie medycyną przeszłości. Tak szybkie i dynamiczne zmiany technologii są specyficznym wyzwaniem i nowym obowiązkiem lekarza i instytucji medycznych. Istnieje szeroko rozumiany etyczny obowiązek stosowania wszystkiego co przydatne – i szczególnie co nowe – jeśli to może przyczynić się do poprawy zdrowia pacjenta i jakości jego życia. Takiej medycyny chcemy uczyć naszych studentów – zaznacza. Doktor Zwoliński jest kierownikiem Instytutu Neuronauki i Medycyny Cybernetycznej na Wydziale Medycznym UŁa, pionierskiej jednostki w skali kraju, zajmującej się zintegrowanym nauczaniem dyscyplin neuronauki (neurologia, psychiatria, neurochirurgia, neuropsychologia, neuroobrazowanie i inne) w module PBL (Problem Based Learning). W ramach jednostki przygotowano rozbudowany program zajęć, obejmujący m.in. laboratoria, ćwiczenia, zajęcia przemysłowe i kliniczne.

Działania badawczo-rozwojowe Instytut rozpoczął konferencją nMedycyna2018+ organizowaną w partnerstwie z IBM (Partner Technologiczny) i PwC (Partner Merytoryczny), pod patronatem honorowym Ministerstwa Zdrowia i Naczelnej Izby Lekarskiej. Uczelnia Łazarskiego chce być jednym z wiodących ośrodków w zakresie neuronauki i wykorzystania zdobyczy nowoczesnych technologii w medycynie, a do tego niezbędne są cykliczne spotkania integrujące sektor medyczny z branżą technologiczną oraz segmentem start-up’ów.

Sztuczna inteligencja ratuje życie

Tematyka konferencji koncentrowała się wokół teraźniejszości i bezpośredniej przyszłość technologii medycznej, związanej ze zamianą medycyny „tradycyjnej” na nMedycynę. Prelegenci skupili się głównie na zagadnieniach zastosowania sztucznej inteligencji w procesie diagnozy i leczenia oraz innowacjach w zakresie telemedycyny. Jak zauważył Rafał Siewicz z Pitlabs, partnera wspomagającego konferencji: – Niewiele nowych technologii cieszy się ostatnio większym zainteresowaniem niż sztuczna inteligencja. AI rewolucjonizuje świat i zmienia sposób, w jaki pracujemy. Postęp w rozwoju sztucznej inteligencji zauważamy w wielu dziedzinach życia, między innymi w medycynie. Dzisiaj sztuczna inteligencja pomaga ratować ludzkie życie – o pierwszym takim przypadku donieśli lekarze z Uniwersytetu Tokijskiego. Pomimo wielu badań, żaden z lekarzy nie potrafił postawić właściwej diagnozy. Superkomputer Watson firmy IBM porównał zmiany genetyczne z 20 milionami artykułów naukowych i w ciągu 10 minut zdiagnozował rzadką odmianę białaczki u sześćdziesięcioletniej kobiety. Pozwoliło to na uratowanie jej życia.

Prelegent z firmy IBM, Jan Choma, mówił o szerokich praktycznych zastosowaniach sztucznej inteligencji w nowoczesnej medycynie, m.in. w badaniach genetycznych w dziecięcej onkologii oraz w badaniach komórek trzustki w procesie leczenia cukrzycy.

Na stoisku IBM można było zapoznać się z działaniem wersji demonstracyjnej systemu PowerAI Vision wykorzystującego sztuczne sieci neuronowe do szeroko pojętej analizy obrazu (m.in. RTG). IBM był partnerem technologicznym konferencji oraz towarzyszącego jej hackathonu. Będąc partnerem technologicznym konferencji nMedycyna2018+ dostarczyliśmy na potrzeby towarzyszącego jej hackathonu serwer IBM Power AC922, który został zaprojektowany w sposób łączący w sobie innowacyjne technologie wykorzystywane w obszarze sztucznej inteligencji z wydajnością i niezawodnością. Dzięki zastosowanym technologiom architektura serwera jest unikalna w skali wszystkich obecnie dostępnych rozwiązań. Ponadto stanowi węzeł obliczeniowy najszybszego superkomputera na świecie – IBM Summit, pracującego w laboratorium w Oak Ridge. Dzięki IBM AC922 był dostępny na konferencji nMedycyna2018+ jako platforma sprzętowa dla drużyn biorących udział w hackathonie – mówi Michał Iwański, Certified IT Specialist w IBM. Podczas hackathonu drużyny zmierzyły się z zadaniem stworzenia roboczej propozycji cyfrowego opisu zjawisk subiektywnych: bólu i lęku. Zwycięska okazała się propozycja aplikacji pomagającej mierzyć stany lękowe dzięki zaawansowanym biosensorom, przygotowana przez studentów Wojskowej Akademii Technicznej.

Prelegenci zwracali także uwagę na potrzebę nie tylko uważnego śledzenia nowości, ale również relatywnie szybkiego wdrożenia sprawdzonych technologii w polskim systemie ochrony zdrowia. Ekspert PwC, Szymon Piątkowski, dyrektor, lider doradztwa dla sektora ochrony zdrowia w Europie Środkowo-Wschodniej, podkreślał: – Nowe technologie medyczne (urządzenia, metody komunikacji czy algorytmy sztucznej inteligencji) umożliwią realizację celów, z którymi od dawna nie możemy sobie poradzić. Pozwolą one nie tylko na szybszą, dokładniejszą i lepszą jakościowo diagnostykę, dostosowane i monitorowane leczenie, ale także obniżenie szybko rosnących kosztów. Usługi medyczne wreszcie będą  zorientowane na pacjenta. Najistotniejsze jest natomiast wypracowanie modelu, w którym technologie będą funkcjonować razem z dzisiejszym systemem ochrony zdrowia (nie zamiast lub równolegle i niezależnie).

Praktyczny wymiar nowoczesnych technologii

Konferencję zakończyła debata ekspercka prowadzona przez dr Małgorzatę Gałązkę-Sobotkę, dyrektor Instytutu Zarządzania w Ochronie Zdrowia oraz Centrum Kształcenia Podyplomowego Uczelni Łazarskiego. Dyskusja dotyczyła możliwości wykorzystania nowoczesnych technologii w ochronie zdrowia nakierowanej na wartość zdrowotną (z ang. Value Based Healthcare). Udział w debacie wzięli: prof. Jarosław Sławek, prezes Polskiego Towarzystwa Neurologicznego, dr Rafał Zyśk z Instytutu Zarządzania w Ochronie Zdrowia, oraz lek. Artur Prusaczyk z Centrum Medyczno-Diagnostycznego Sp. z o.o. w Siedlcach.

Według panelistów Polska nie wykorzystuje w pełni możliwości i potencjału płynących z najnowocześniej technologii w medycynie, choć pewne kroki zostały już w tym względzie poczynione.  Prof. dr hab. med. Jarosław Sławek zwrócił uwagę na fakt, że pomimo występujących barier system polskiej opieki zdrowotnej stara się wdrażać nowoczesne rozwiązania, m.in. stymulatory mózgowe przeznaczone dla osób dotkniętych chorobą Parkinsona oraz stymulatory wykorzystywane w leczeniu padaczki. Artur Prusaczyk podkreślał z kolei, że ze względu na starzejące się społeczeństwo jednym z wiodących trendów w zakresie nowoczesnych rozwiązań współczesnej medycyny będzie szerokie wdrożenie opieki zintegrowanej dla ludzi starszych.

Jako główne powody problemów z wdrażaniem nowych technologii do systemu ochrony zdrowia prelegenci wskazali m.in. wysokie koszty rozwiązań dla pacjenta oraz dla NFZ, zbyt małą grupę lekarzy orientującą się w najnowszych trendach w świecie medycyny, stary model zarządzania w sektorze opieki zdrowotnej, zwłaszcza brak liderów, którzy posiadają wiedzę z zakresu ekonomii, prawa i medycyny niezbędną do efektywnego wykorzystania rozwiązań medycyny przyszłości. Do pierwszego punktu odniósł się dr Rafał Zyśk z Instytutu Zarządzania w Ochronie Zdrowia Uczelni Łazarskiego, który zwrócił uwagę na konieczność poniesienia większych nakładów na badania kliniczne pozwalające na rozwój nowoczesnych technologii w naszym kraju. Ekspert podkreślił, że w dłuższym czasie i na większą skalę początkowo kosztochłonne rozwiązania mogą przynosić oszczędności i stać się efektywne ekonomicznie.

Tegoroczna konferencja była pierwszą z cyklu spotkań, zaplanowanych co roku jako swoiste podsumowanie i aktualizacja wiedzy na temat rozwoju nowoczesnych technologii w medycynie w ciągu ostatnich dwunastu miesięcy. Kolejna edycja odbędzie się jesienią 2019 r. Szczegółowe informacje dostępne są na stronie www.nmedycyna.pl