Publikacja: | Strona główna / Aktualności / Online /

Od 6 maja obowiązują nowe, łagodniejsze zasady przebywania pracowników Uczelni Łazarskiego na terenie kampusu - kierownicy jednostek decydują o organizacji pracy.

Zgodnie z zarządzeniem Nr 3/2020 Rektora i Prezydenta Uczelni Łazarskiego z dnia 5 maja 2020 r. w kampusie mogą przebywać osoby, które uzyskały zgodę na świadczenie pracy w budynku uczelni przez kierownika danego działu lub jednostki organizacyjnej.

W budynku Uczelni Łazarskiego należy zachowywać zasady dystansu społecznego, stosować żele antybakteryjne, maseczki ochronne i przestrzegać zaleceń  Głównego Inspektora Sanitarnego.