Publikacja: | CKP / Aktualności /

Zachęcamy do zapoznania się z kolejnymi propozycjami szkoleń z zakresu prawa restrukturyzacyjnego i upadłościowego realizowanymi przez Centrum Kształcenia Podyplomowego i Instytut Prawa Upadłościowego, Restrukturyzacyjnego oraz Badań nad Niewypłacalnością Uczelni Łazarskiego.

Jeszcze w tym roku odbędą się nowe szkolenia z tej tematyki:

  • Pre-pack po nowelizacji z 30.08.2019 r. (pierwsza edycja – 30 listopada 2019 r.).
  • Pre-pack po nowelizacji z 30.08.2019 r. (pierwsza druga – 17 grudnia 2019 r.).

Celem szkoleń jest przygotowanie osób posiadających licencję doradcy restrukturyzacyjnego oraz osób dopiero ubiegających się o taką licencję do prawidłowego wykonywania czynności syndyków, zarządców i nadzorców. Udział w szkoleniach pozwala więc zarówno na wzbogacenia własnego warsztatu przez tych, którzy już wykonują zawód doradcy, jak i praktyczne przygotowanie się do egzaminu państwowego na licencję doradcy restrukturyzacyjnego.

W trakcie szkoleń uczestnicy będą rozwiązywali kazusy oraz przygotowywali projekty pism i dokumentów sporządzanych w toku postępowań upadłościowych i restrukturyzacyjnych przez syndyków, zarządców i nadzorców. Szkolenia mają wymiar praktyczny.  

  • Upadłość konsumencka po nowelizacji z 30.08.2019 r. (1 grudnia 2019 r.).

Przedmiotem szkolenia będzie przebieg postępowania upadłościowego osoby, która nie prowadzi działalności gospodarczej po nowelizacji, obowiązki syndyka, prawa i obowiązki dłużnika oraz wierzycieli. Szkolenie będzie miało charakter praktyczny, oparty na analizie przebiegu przykładowego postępowania.

Więcej informacji na temat kursów można znaleźć TUTAJ.

Dla studentów i absolwentów studiów podyplomowych Prawo restrukturyzacyjne i upadłościowe realizowanych na Uczelni Łazarskiego przewidziana jest zniżka na szkolenia.