Publikacja: | Strona główna / Aktualności / CKP /

W konsekwencji rosnących wymagań prawnych stawianych organizacjom biznesowym niezbędne staje się tworzenie lub rozwijanie komórek organizacyjnych zajmujących się zapewnieniem zgodności oraz przeciwdziałaniem nieprawidłowościom i nadużyciom (compliance).

Wychodząc naprzeciw tym potrzebom Centrum Kształcenia Podyplomowego Uczelni Łazarskiego wprowadziło do swojej oferty nowe studia podyplomowe, których celem jest kształtowanie i rozwój kompetencji osób zatrudnionych w działach zgodności lub aspirujących na stanowisko Compliance officera.

Program studiów obejmuje m.in. zagadnienia takie jak: proces zarządzania ryzykiem braku zgodności; ochrona informacji, w tym m.in. dane osobowe (RODO), tajemnica przedsiębiorstwa, insider trading, tajemnica zawodowa, informacje niejawne; odpowiedzialność podmiotów zbiorowych; zapobieganie konfliktom interesów czy compliance w kontekście outsourcingu.

Oferta studiów jest skierowana do osób zatrudnionych jako Compliance officer lub planujących podjąć tego typu funkcję, absolwentów wyższych uczelni o dowolnym profilu i specjalności, przede wszystkim dla kadry zarządzającej, praktyków z działów zgodności, bezpieczeństwa i prawnych, doradców pracujących w różnego rodzaju organizacjach, w tym w korporacjach i instytucjach finansowych. Studia mogą też zainteresować osoby poszukujące zawodu przyszłości, jakim jest Compliance officer, w każdej branży.

Więcej informacji, w tym program i sylwetki wykładowców można znaleźć TUTAJ.

Rekrutacja trwa do końca marca, a pierwsze zajęcia są zaplanowane na kwiecień. Zapisy możliwe są za pośrednictwem formularza rekrutacyjnego, który znajduje się TUTAJ.