Publikacja: | Biuro Rozwoju Uczelni /

Narodowe Centrum Nauki ogłosiło konkursy OPUS 17, PRELUDIUM 17 i MOZART.

OPUS 17 to konkurs skierowany do szerokiego grona odbiorców, w ramach którego możliwe jest sfinansowanie wynagrodzenia dla zespołu badawczego, stypendiów dla studentów lub doktorantów, zakupu lub wytworzenia aparatury naukowo-badawczej oraz pokrycie innych kosztów związanych z wydatkami niezbędnymi do realizacji projektu badawczego. Kierownikiem projektu może zostać osoba, która w swoim dorobku naukowym posiada co najmniej jedną opublikowaną lub przyjętą do druku pracę, bądź jedno dokonanie artystyczne lub artystyczno-naukowe. Projekty realizowane w konkursie OPUS 17 mogą trwać 12, 24 lub 36 miesięcy, a do zdobycia jest 300 mln zł.
https://www.ncn.gov.pl/ogloszenia/konkursy/opus17

PRELUDIUM 17 to konkurs przeznaczony dla badaczy nieposiadających stopnia naukowego doktora, w którym na zakup aparatury można pozyskać aż 30% wartości projektu badawczego. W ramach konkursu można ubiegać się o środki w wysokości: 70 tys. zł na projekty trwające 12 miesięcy, 140 tys. zł na projekty o długości 24 miesięcy oraz 210 tys. zł na projekty, których czas realizacji wynosi 36 miesięcy. Skład zespołu badawczego może liczyć co najwyżej trzy osoby, w tym kierownik projektu i opiekun naukowy. W PRELUDIUM 17 łącznie naukowcy mogą otrzymać aż 30 mln zł.
https://www.ncn.gov.pl/ogloszenia/konkursy/preludium17

MOZART jest międzynarodowym konkursem na projekty realizowane przez polsko-austriackie zespoły badawcze. Jego budżet to 5,5 mln zł. Jest organizowany w ramach dwustronnej współpracy między Narodowym Centrum Nauki a austriacką agencją badawczą Austrian Science Fund. Adresatami konkursu są polskie zespoły badawcze, które wspólnie z austriackimi partnerami mogą ubiegać się o sfinansowanie projektu. MOZART daje szanse na pozyskanie środków na wynagrodzenie dla zespołu badawczego, stypendia dla studentów lub doktorantów, zakup lub wytworzenie aparatury naukowo-badawczej oraz pokrycie innych niezbędnych wydatków związanych z realizacją projektu. Kierownikiem polskiego zespołu badawczego może zostać uczony posiadający co najmniej stopień naukowy doktora. Projekt badawczy może trwać 24 lub 36 miesięcy.
https://www.ncn.gov.pl/ogloszenia/konkursy/mozart

Termin składania wniosków w konkursach OPUS 17 i PRELUDIUM 17 upływa 17 czerwca 2019 r., zaś wyniki będą znane nie później niż w grudniu 2019 r. Z kolei w konkursie MOZART nabór wniosków odbywa się w trybie ciągłym.

Formularze wniosków są dostępne w systemie ZSUN/OSF. Zachęcamy pracowników Uczelni Łazarskiego do przygotowywania wniosków na ogłoszone konkursy. Wszelkie pytania związane z procedurą składania wniosków prosimy kierować do dr. Patryka Wasiaka zajmującego się wsparciem dla osób aplikujących o granty NCN:  badania@lazarski.edu.pl