Publikacja: | Wydział Prawa i Administracji / Aktualności /

Z inicjatywy dra Roberta Szczepankowskiego i studentów administracji powstało Koło Naukowe poświęcone Nauce o Administracji (KNA).

Celem KNA jest zrzeszenie studentów studiów administracyjnych i prawniczych Uczelni Łazarskiego, którzy są zainteresowani pogłębieniem swojej wiedzy w zakresie:

1) aksjologii administracji publicznej,

2) genezy nowoczesnej administracji publicznej,

3) teorii administracji publicznej,

4) praktyki administrowania sprawami publicznymi z wykorzystaniem nowoczesnych technik, narzędzi i instrumentów,

5) prakseologii,

6) jakości rządzenia.

Członkowie KNA spotykać się będą w trakcie każdego zjazdu (termin do ustalenia) i wspólnie realizować działania o charaketrze naukowym oraz organizatorskim. 

Wszystkich zainteresowanych prosimy o kontakt z dr Robertem Szczepankowskim lub Zarządem KNA tj. Przewodniczącym: Piotrem Woźniakiewiczem (petruxus@gmail.com) lub V-ce Przewodniczącym: Jerzym Kośmiderem (jerzykos@o2.pl).

Na potrzeby sprawniejszej komunikacji w ramach KNA utworzona została strona na FB  https://www.facebook.com/NaukaAdministracji/  

Zapraszamy do uczestnictwa w pracach Koła i współpracy.