Publikacja: | Aktualności / Publikacje uczelni /

Najnowszą, recenzowaną monografią naukową wydaną przez Oficynę Wydawniczą Uczelni Łazarskiego jest „The Contemporary Discourse of Human Rights: Crossroads of Theory and Practice” autorstwa Margaryty Khvostovej (WEiZ).

Publikacja oferuje wgląd we współczesny dyskurs na temat praw człowieka, dostarczając analizy empirycznej, która pozwala ocenić dotyczące ich, najczęściej obecnie omawiane zagadnienia. Prezentuje całościowy przegląd teorii praw człowieka, ale – co najważniejsze – jej strukturalną spójność zachwianą wskutek nadmiernego „rozciągnięcia” koncepcji przez nowe prawa i obietnice. W rezultacie pierwotnie zwięzła lista indywidualnych swobód, mających na celu ograniczenie arbitralnych uprawnień rządu, przeistoczyła się w niewiarygodnie szeroką listę zagadnień obejmujących takie kwestie, jak sprawiedliwość okresu przejściowego i prawa zwierząt. O ile tematy te niewątpliwie zasługują na uwagę i przemyślenie, o tyle ich miejsce w teorii praw człowieka wymaga skrupulatnej refleksji.

Autorka monografii analizuje teoretyczne i praktyczne zmiany w rozumieniu oraz wdrażaniu praw człowieka i finalnie stwierdza, że teoria nie nadąża za praktyką. Na podstawie analizy empirycznej  zarysowuje główne tendencje współczesnego dyskursu o prawach człowieka i ocenia ich możliwe konsekwencje.

Co najważniejsze, książka prezentuje nowy, centryczny model organizacji praw człowieka, który uwzględnia istniejące podejścia do ich kategoryzacji. Model akcentuje istotność rozważenia teoretycznej hierarchii praw człowieka przy próbie ich praktycznej realizacji, a tym samym ma na celu przywrócenie strukturalnej spójności koncepcji poprzez podkreślenie fundamentalnego znaczenia wolności obywatelskich i politycznych.

Zapraszamy do lektury.