Publikacja: | Strona główna / Aktualności / Publikacje naukowe / Wykładowcy /

Na rynku właśnie ukazała się pozycja pt." Zmowy przetargowe w świetle zamówień publicznych oraz prawa konkurencji". Autorką jest dr Małgorzata Sieradzka z Katedry Prawa Administracyjnego naszej uczelni.

Nowa publikacja dr Małgorzaty Sieradzkiej

Monografia porusza złożoną problematykę zmów przetargowych, które są wymierzone w zasadę uczciwej konk urencji. Dokonano obszernej analizy orzecznictwa KIO, sądowego oraz organu antymonopolowego. Przedstawiono koncepcję identyfikacji oraz oceny antykonkurencyjnego charakteru porozumień między wykonawcami przystępującymi do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.


Monografia jest adresowana do szerokiego kręgu przedstawicieli zawodów prawniczych (sędziów, adwokatów, radców prawnych, pracowników UOKiK). Stanie się także cenną pozycją dla przedsiębiorców biorących udział w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego.

Więcej informacji oraz możliwość zakupu dostępne na stronie Wydawcy.