Publikacja: | Strona główna / Aktualności / Oficyna wydawnicza /

W otwartym dostępie została opublikowana przez Oficynę Wydawniczą Uczelni Łazarskiego kolejna monografia. Autorem „The Impact of Legalized Abortion on Crime, Results of a Global Legal Study and a Factual Study of the UK” jest Yulian Skoropadyk (Wydział Ekonomii i Zarządzania).

Autor w następujący sposób opisuje przesłanie monografii: Bez wątpienia przestępczość utrudnia funkcjonowanie gospodarki państw i zagraża dobrobytowi społeczeństw. Zabiera spokój ducha zwykłych obywateli, jak również ich dobra materialne. Dlatego też, skupiając się na niepożądanym charakterze przestępczości, naukowcy i decydenci polityczni angażują się w badania tego zjawiska. Chcąc odpowiedzieć na pytanie: „Jak powstrzymać przestępczość?”, koncentrują swoją uwagę przede wszystkim na takich pytaniach jak: „Kto jest predysponowany do przestępczości?”, „Jakie są mechanizmy dewiacyjnych zachowań przestępczych?”, „Co poprzedza i powoduje przestępczość?”.

Monografia ma za zadanie rzucić nieco światła na te ostatnie pytania z mało znanego, aczkolwiek słusznego i uprawnionego punktu widzenia. W szczególności rozwija ideę zaproponowaną przez Donohue i Levitta – ekonomistów, którzy zasugerowali, że jedną z realnych przyczyn słynnego spadku przestępczości w USA w latach 90. była dokonana pokolenie wcześniej legalizacja aborcji (Roe vs. Wade).

Poprzez wprowadzenie nowych wymiarów geograficznych do wykorzystywanych danych oraz nowości metodologicznych do modelu ekonometrycznego monografia wspiera tę ideę. Między innymi rozpatruje wpływ legalnych aborcji na przestępczość z dwóch punktów widzenia: tzw. pomiaru faktograficznego i prawnego, przy czym w części faktograficznej badany jest związek między aborcjami legalnymi a liczbą zabójstw umyślnych popełnionych w Wielkiej Brytanii w latach 1958–2015, natomiast w drugiej części badań analizowany jest wpływ statusu prawnego aborcji w różnym zakresie na poziom przestępczości.

Monografia może służyć celom edukacyjnym w odniesieniu do tych, którzy chcą zajmować się studiami społeczno-ekonomicznymi i odkrywać nieoczekiwane zależności, które kierują skomplikowanym światem. Może być szczególnie interesująca zarówno dla czytelników związanych ze środowiskiem akademickim, takich jak ekonomiści, socjologowie i decydenci polityczni, jak i dla entuzjastów, w tym studentów kierunków nieekonomicznych.

Znaczenie tej publikacji jest szczególnie istotne wobec niejasności i kontrowersji, które istnieją wokół tematu aborcji. Drugim celem monografii jest odsunięcie kurtyny uprzedzeń wobec niepożądanych problemów przestępczości i aborcji, których rozwiązanie wymaga większej uwagi społeczeństwa.

Informacje na temat miejsc publikacji znajdują się pod prezentacją monografii na stronie:

https://www.lazarski.pl/pl/badania-i-rozwoj/oficyna-wydawnicza-uczelni-lazarskiego/najnowsze-publikacje/

Zachęcamy do lektury.

https://wydawnictwo.lazarski.pl