Publikacja: | Aktualności / Oficyna wydawnicza /

Najnowsza, recenzowana monografia naukowa, która ukazała się nakładem OficynyWydawniczej Uczelni Łazarskiego, nosi tytuł „Gospodarka budżetowa gmin na wybranych przykładach”.

Monografia ta jest pracą zbiorową pod redakcją naukową dr. hab. Jacka Sieraka. Autorami kolejnych rozdziałów są: Jacek Sierak, Aleksandra Chadaj, Sebastian Foryś, Gabriela Kaczorek, Wiktor Kudelski, Urszula Kwiatkowska, Yuliia Płuska, Aleksandra Miłowska, Justyna Jaźwińska, Albina Łubian.

Tematem monografii jest analiza i ocena trendów w gospodarce finansowej jednostek samorządu terytorialnego na wybranych przykładach. Zakres czasowy obejmuje kilka ostatnich lat, zgodnie z dostępnością danych budżetowych. Autorzy, realizując postawiony cel badawczy, dokonali analizy i oceny sytuacji finansowej wybranych JST, a także oceny poziomu zagospodarowania społeczno-gospodarczego badanych gmin, przeprowadzili badania struktury dochodów i wydatków budżetowych oraz ocenili poziom wyniku finansowego badanych jednostek terytorialnych.

Publikacja jest rozpowszechniana w postaci tradycyjnej, a także w formie e-booka. Zapraszamy do lektury.