Publikacja: | Aktualności /

Z radością zawiadamiamy, że Prezydent Rzeczpospolitej Polskiej nadał dr. hab. Maciejowi Rogalskiemu, rektorowi Uczelni Łazarskiego, tytuł profesora nauk społecznych w dyscyplinie nauki prawne.

Gratulujemy!