Publikacja: | Wydział Medyczny / Aktualności / Centrum prasowe /

12 lipca przedstawiciele UŁa i NIGRiR podpisali umowę w sprawie współpracy na rzecz rozwoju naukowego studentów i kadry naukowo-dydaktycznej. To kolejna prestiżowa placówka wśród partnerów Wydziału Medycznego UŁa.

W imieniu Uczelni Łazarskiego umowę podpisali rektor UŁa prof. zw. dr hab. Krystyna Iglicka-Okólska oraz prezydent UŁa Juliusz Madej, zaś w imieniu Narodowego Instytutu Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji dyrektor NIGRiR, prof. nadzw. dr hab. med. Leszek Markuszewski.

– Cieszy mnie bardzo dzisiejsza uroczystość. Współpraca naszego Instytutu z Uczelnią Łazarskiego to przykład symbiotycznego działania dwóch silnych ośrodków. Jestem przekonany, że nowy Wydział Medyczny Uła będzie wzorcową jednostką naukowo-dydaktyczną, a wspólne doświadczenia naszych instytucji zaowocują pokoleniami doskonale wykształconych lekarzy – powiedział podczas podpisania umowy dyrektor NIGRiR, prof. nadzw. dr hab. med. Leszek Markuszewski.  

Prezydent Uczelni Łazarskiego zwrócił z kolei uwagę na wspólnotę doświadczeń i wartości założyciela UŁa, Ryszarda Łazarskiego, oraz założycielki NIGRiR, prof. dr hab. med. Eleonory Reicher. Obydwoje brali udział w powstaniu warszawskim – prof. Eleonora Reicher była lekarzem w szpitalu przy ul. Rakowieckiej, zaś Ryszard Łazarski walczył w pułku „Baszta” AK. – Oboje też w dojrzałym wieku powołali do życia instytucje, które są ich najlepszymi pomnikami. Rozwijają się i służą dobru wspólnemu, kształcąc studentów i niosąc pomoc. Wierzę, że wspólne tradycje i innowacyjne podejście do rozwoju pozwolą nam stworzyć nową jakość w kształceniu lekarzy – zaznaczył prezydent UŁa, Juliusz Madej.

Tradycyjnie nowocześni

Obie instytucje podzielają głębokie przekonanie, że wykształcenie akademickie należy łączyć z dostępem do najnowocześniejszej technologii i metod diagnostycznych oraz z kształceniem umiejętności praktycznych. Jak zaznacza dziekan Wydziału Medycznego UŁa, prof. dr hab. med. Piotr Zaborowski – Wiedza i umiejętności nie wystarczą w świecie, w którym „konkurencję” dla lekarza stanowi „doktor Google”. Studenci muszą być przygotowani do pracy w warunkach szybko postępującej cyfryzacji i rozwoju technologii. Inaczej, zamiast nieustannie się rozwijać, będziemy stali w miejscu.

Narodowy Instytut Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji im prof. dr hab. med. Eleonory Reicher (NIGRiR), utworzony w 1948 r., jest nowoczesną placówką badawczą w dziedzinach geriatrii, reumatologii i rehabilitacji. Kształtowana przez lata kadra naukowa i zaplecze badawcze Instytutu oraz unikalna Rada Naukowa Instytutu są gwarantem wypracowania dobrych praktyk postępowania w poszczególnych dziedzinach medycyny i stanowią potencjał do tworzenia nie tylko krajowych, ale i europejskich standardów postępowania.

Współpraca UŁa z NIGRiR pozwoli studentom Wydziału Medycznego na dostęp do bogatej infrastruktury placówki, a także nowoczesnego zaplecza badawczego i wsparcia merytorycznego ze strony kadry naukowo-dydaktycznej.