Publikacja: | CKP / Aktualności /

Negocjacje i mediacje stanowią alternatywę wobec drogi sądowej w biznesie. To szybkie, tanie i polubowne rozwiązanie sporu między partnerami na zasadzie akceptowalnego porozumienia. W Centrum Kształcenia Podyplomowego trwa rekrutacja na IX edycję studiów podyplomowych Negocjacje i mediacje biznesowe.

Instytucja negocjacji, powszechnie stosowana w Europie i na świecie, w Polsce zdobywa coraz większe zaufanie, także wśród przedsiębiorców. Mediacja gospodarcza stosowana jest w rozwiniętych krajach od ponad 30 lat. W Europie Zachodniej i Stanach Zjednoczonych na udział w mediacjach decyduje się 90% przedsiębiorców. Mediacje mogą być stosowane w każdym sporze gospodarczym.

Celem studiów Negocjacje i mediacje biznesowe jest kompleksowe przygotowanie przyszłych negocjatorów i mediatorów do prowadzenia negocjacji i mediacji cywilnych-gospodarczych i pracowniczych. Zajęcia obejmują m.in. zagadnienia z zakresu psychologii konfliktu, negocjacji, mediacji (gospodarczych i pracowniczych), prawa oraz praktyki biznesowej. Słuchacze zdobędą też niezbędną wiedzę i praktyczne umiejętności z zakresu komunikacji interpersonalnej, zachowań asertywnych, budowania pozytywnego wizerunku i podstaw retoryki. W programie nacisk jest położony na praktykę biznesu w sytuacjach konfliktu, ale też taką organizację przedsiębiorstwa, która minimalizuje wystąpienie konfliktu. Zdobytą wiedzę i umiejętności absolwenci będą mogli wykorzystać w działalności biznesowej, zarządzaniu przedsiębiorstwem, w sądach czy działalności społecznej i związkowej.

Atutem studiów niewątpliwie jest kadra doświadczonych wykładowców-praktyków, wśród których są prawnicy, ekonomiści, psychologowie i profesjonalni mediatorzy, doradcy ds. rozwiązywania konfliktów, specjaliści posiadający certyfikaty uznawane w UE. W toku studiów wiedza przekazywana jest również w przystępny sposób – nad teorią przeważają warsztaty i symulacje.

Studia skierowane są do absolwentów studiów wyższych – przede wszystkim kierunków takich jak prawo, psychologia, socjologia, resocjalizacja, ekonomia i zarządzanie. To także interesująca propozycja dla osób, które chcą uzyskać uprawnienia do prowadzenia mediacji w sądzie. Program może też być ciekawy dla osób zaangażowanych w działalność związkową, prawników (adwokaci, prokuratorzy, radcowie prawni), menedżerów różnych szczebli, pracowników działów kadr czy HR, a także właścicieli małych i średnich przedsiębiorstw.

Program studiów jest realizowany w partnerstwie z Polskim Centrum Mediacji, co umożliwia uzyskanie certyfikatów PCM  z zakresu mediacji w sprawach cywilnych-gospodarczych i pracowniczych, a także wpisu na listę mediatorów sądowych Polskiego Centrum Mediacji  (po spełnieniu wymogów formalnych i odbyciu stażu w PCM).

Więcej szczegółów oraz program zajęć można znaleźć TUTAJ.

Rekrutacja w Centrum Kształcenia Podyplomowego trwa do 30 września 2018 r. lub do wyczerpania limitu miejsc. Zapraszamy do aplikowania na studia za pośrednictwem formularza rekrutacyjnego.

W przypadku pytań, polecamy kontakt z naszym biurem rekrutacji: tel.: 22 54-35-322, mail: ckp@lazarski.edu.pl.