Publikacja: | Wydział Ekonomii i Zarządzania / Aktualności / Studenci /

W dniach 8-11 maja, grupa studentów walidowanego kierunku BA in Business Economics gości z wizytą w Coventry University.

Studenci biorący udział w wyjeździe zostali wyłonieni w drodze wewnętrznego konkursu ogłoszonego na początku bieżącego roku akademickiego. W programie wizyty znalazły się m.in. zwiedzanie kampusu Coventry University wraz z największą w Europie salą symulującą giełdę papierów wartościowych, odwiedziny w zakładach Cadbury oraz spotkanie ze studentami uczelni partnerskiej. Wyjazd, zorganizowany ze środków pozyskanych dzięki Fundacji Santander Universidades, jest także pierwszym etapem współpracy studentów UŁa i CU w ramach drugiej studenckiej konferencji ekonomicznej. Studenci pracują wspólnie nad projektami związanymi z bieżącymi wydarzeniami mikro- i makroekonomicznymi, a wyniki swojej pracy zaprezentują 19 maja 2017 podczas konferencji wieńczącej International Week.