Publikacja: | Aktualności / Biuro Rozwoju Uczelni /

Zapraszamy do udziału w konkursach.

Konkurs OPUS 16 jest przeznaczony dla wszystkich badaczy, niezależnie od etapu kariery naukowej. W ramach realizacji projektu mogą oni otrzymać środki na zatrudnienie zespołu naukowców pracujących nad badanym zagadnieniem oraz zakupić lub wytworzyć aparaturę naukowo-badawczą, która jest niezbędna do realizacji projektu. Możliwe jest także przyznanie stypendiów dla młodych badaczy. 

PRELUDIUM 16 to konkurs dedykowany osobom rozpoczynającym karierę naukową, nieposiadającym stopnia naukowego doktora. Doktoranci mają możliwość samodzielnie poprowadzić trwający rok, dwa lub trzy lata projekt badawczy, nie musi on być jednak związany z tematyką rozprawy doktorskiej. Maksymalne finansowanie pojedynczego projektu może wynieść odpowiednio 70, 140 lub 210 tys. zł.

SONATA 14 jest konkursem skierowanym do osób, które uzyskały stopień doktora w latach 2011-2016. Celem konkursu jest wsparcie w prowadzeniu innowacyjnych badań z wykorzystaniem nowoczesnego zaplecza aparaturowego oraz oryginalnego rozwiązania metodologicznego.

Konkurs BEETHOVEN CLASSIC realizowany we współpracy z Niemiecką Wspólnotą Badawczą (DFG) przeznaczony jest dla naukowców chcących realizować polsko-niemieckie projekty badawcze w zakresie nauk humanistycznych, społecznych i o sztuce oraz wybranych dyscyplin nauk ścisłych i technicznych. Nowy konkurs BEETHOVEN LIFE 1 przeznaczony jest dla polsko-niemieckich projektów badawczych w zakresie nauk o życiu.

W konkursach krajowych do zdobycia jest łącznie 480 mln zł. W konkursach międzynarodowych naukowcy mogą pozyskać 50 mln zł. Poniżej dostępne są szczegółowe informacje i regulaminy konkursów:

https://www.ncn.gov.pl/ogloszenia/konkursy/opus16

https://www.ncn.gov.pl/ogloszenia/konkursy/preludium16

https://www.ncn.gov.pl/ogloszenia/konkursy/sonata14

https://www.ncn.gov.pl/ogloszenia/konkursy/beethoven_classic3

https://www.ncn.gov.pl/ogloszenia/konkursy/beethoven_life1

Termin składania wniosków w ogłoszonych konkursach to 17 grudnia 2018 r. Formularze wniosków są dostępne w systemie ZSUN/OSF. Zachęcamy pracowników Uczelni Łazarskiego do przygotowywania wniosków na ogłoszone konkursy. Wszelkie pytania związane z procedurą składania wniosków prosimy kierować do dr Patryka Wasiaka zajmującego się wsparciem dla osób aplikujących o granty NCN: badania@lazarski.edu.pl.