Publikacja: | Aktualności /

Nakładem Oficyny Wydawniczej Uczelni Łazarskiego została opublikowana monografia (Wydział Ekonomii i Zarządzania) „On Social Norms: the Collection of Theoretical and Empirical Findings” autorstwa Iany Okhrimenko.

Monografia poświęcona jest analizie natury i celu norm społecznych. Koncentruje się na dwóch kluczowych kwestiach, a mianowicie na naturze norm społecznych oraz powiązaniach między normami społecznymi, kulturą, formalnym otoczeniem instytucjonalnym i dobrobytem społecznym. W pierwszej części przedstawia dogłębne badanie sposobu, w jaki sentyment społeczny jest zwykle postrzegany przez ekonomię głównego nurtu, zgodności norm społecznych i podejścia redukcjonistycznego w naukach społecznych, a także niezdolności dominującego paradygmatu do konceptualizacji procesu zmiany społecznej. W drugiej części prezentuje empiryczne badanie powiązań między normami społecznymi, instytucjami formalnymi i dobrostanem z wykorzystaniem podejścia klastrowego. Krytycznie odnosząc się do pojęcia kultury specyficznej dla danego narodu, w badaniach wykorzystuje obszerny zestaw danych jednostkowych. 

Książka została opublikowana w otwartym dostępie. Informacje na temat dostępu znajdują się pod prezentacją monografii na stronie:

https://www.lazarski.pl/pl/badania-i-rozwoj/oficyna-wydawnicza-uczelni-lazarskiego/najnowsze-publikacje/

Zachęcamy do lektury.

https://wydawnictwo.lazarski.pl