Publikacja: | Aktualności / Oficyna wydawnicza /

W ostatnich dniach marca ukazała się najnowsza monografia wydana przez Oficynę Wydawniczą Uczelni Łazarskiego.

Publikacja zbiorowa  „Prawne aspekty bezpieczeństwa transportu lotniczego” pod redakcją naukową Ewy Jasiuk i Kamila Sikory zawiera wyniki badań naukowców z Polski i Ukrainy odnoszące się do zagadnień związanych z bezpieczeństwem transportu lotniczego w czasach zagrożenia terroryzmem.

Terroryzm międzynarodowy, w tym terroryzm lotniczy, stanowi współcześnie ogromne zagrożenie dla bezpieczeństwa międzynarodowego. Nieustannie poszukiwane są skuteczne sposoby radzenia sobie z tym problemem.

Walka z terroryzmem lotniczym jest ogromnym wzywaniem dla współczesnego świata. W celu  osiągnięcia skuteczności w tym działaniu muszą być w nie zaangażowane różne organy, w tym także administracji publicznej.  Jednak z walką z terroryzmem związane są różnorodne problemy – również   dotyczące przestrzegania standardów ochrony praw człowieka zagwarantowanych w Europejskiej Konwencji Praw Człowieka – które analizowane są w monografii.