Publikacja: | Aktualności / Biuro Rozwoju Uczelni /

15 czerwca 2018 r. zostanie otwarty system teleinformatyczny OSF, który umożliwia złożenie wniosków o finansowanie zadań z zakresu działalności upowszechniającej naukę na rok 2019. Nabór wniosków trwa do dnia 31 października 2018 r.

Na podstawie art. 25 ust. 1 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz.U. 2010 Nr 96 poz. 615) finansowanie działalności upowszechniającej naukę obejmuje:

 

1)      promowanie rozwiązań innowacyjnych wykorzystujących wyniki badań naukowych lub prac rozwojowych w ramach targów, wystaw i ekspozycji w kraju lub za granicą;

2)      organizowanie lub udział w przedsięwzięciach upowszechniających, promujących
i popularyzujących osiągnięcia naukowe lub naukowo-techniczne w kraju lub za granicą;

3)      upowszechnianie informacji naukowych i naukowo-technicznych w ramach krajowych lub międzynarodowych konferencji naukowych;

4)      podejmowanie innych działań szczególnie ważnych dla upowszechniania nauki;

5)      utrzymanie unikatowych w skali kraju zasobów bibliotecznych o istotnym znaczeniu dla nauki lub jej dziedzictwa;

6)      opracowywanie naukowych zasobów bibliotecznych;

7)      udostępnianie zasobów bibliotecznych w formie elektronicznej;

8)      wydawanie czasopism i monografii naukowych o wysokim poziomie merytorycznym i istotnym znaczeniu dla rozwoju nauki lub wzrostu innowacyjności polskiej gospodarki, mających na celu upowszechnianie wyników najnowszych badań naukowych lub prac rozwojowych, w celu wprowadzenia tych wyników do obiegu międzynarodowego oraz zapewnienia do nich otwartego dostępu przez sieć Internet.

Zainteresowanych złożeniem wniosków zapraszam do bezpośredniego kontaktu - Bożena Łanda, Specjalista ds. projektów badawczych, pokój 305 w sektorze D w godzinach 8:00-16:00.

Szczegółowe informacje są dostępne na stronie internetowej MNiSW: www.nauka.gov.pl/dzialalnosc-upowszechniajaca-nauke/dzialalnosc-upowszechniajaca-nauke.html

www.nauka.gov.pl/komunikaty/nabor-wnioskow-o-finansowanie-dzialalnosci-upowszechniajacej-nauke-na-2019-r.html