Publikacja: | Wydział Medyczny / Aktualności /

Podczas międzynarodowej konferencji "Medical Review - Auschwitz: Medicine Behind the Barbed Wire" wykładowczyni na Wydziale Medycznym Uczelni Łazarskiego, dr n. med. Maria Ciesielska wygłosiła wykład pt. "Blok eksperymentalny 10 w systemie szpitala obozowego w KL Auschwitz".

Konferencja poświęcona była pseudomedycznym eksperymentom, jakim byli poddawani więźniowie niemieckich nazistowskich obozów koncentracyjnych, a także zdrowotnym konsekwencjom pobytu w tych obozach oraz etycznym implikacjom medycyny nazistowskiej dla medycyny współczesnej.

Dr n. med. Maria Ciesielska jest przewodniczącą sekcji historycznej Okręgowej Izby Lekarskiej w Warszawie. Jej zainteresowania badawcze koncentrują się wokół historii medycyny ze szczególnym uwzględnieniem okresu II wojny światowej. Na Wydziale Medycznym prowadzi zajęcia z historii medycyny.

Zapraszamy do wysłuchania wykładu.