Publikacja: | Aktualności / Studenci / Nagrody /

Z radością informujemy, że Myroslava Keryk, wykładowca na Uczelni Łazarskiego została nagrodzona w konkursie Złote Wachlarze 2015.

Myroslava Keryk laureatką konkursu Złote Wachlarze

Celem konkursu jest wyróżnienie Osoby oraz Instytucji, które w szczególny sposób przyczyniają się do wspierania integracji migrantów w Polsce, stymulowania rozwoju społeczno-gospodarczego poprzez migracje lub budowania dobrych praktyk w zakresie zarządzania migracjami.

Myroslava Keryk jest prezeską Fundacji "Nasz Wybór" oraz redaktor naczelną miesięcznika "Nasz Wybór". W swojej pracy łączy działania ukierunkowane na integrację społeczności ukraińskiej w Polsce z realizacją licznych projektów naukowo-badawczych w obszarze migracji. Powołała do życia Dom Ukraiński, w którym koncentrują się działania diaspory. Jej działania nie tylko skupiają się wokół działań na rzecz Ukraińców mieszkających w Polsce, ale przyczyniają się także do rozwoju kontaktów i współpracy między organizacjami działającymi na rzecz migrantów w Polsce oraz budowaniu dobrych relacji między Polakami a społecznością ukraińską.

Serdecznie gratulujemy!

Szczegółowe informacje o Konkusrie dostępne są TUTAJ.

W kapitule konkursu zasiadała rektor Uczelni Łazarskiego, prof. dr hab. Krystyna Iglicka-Okólska (więcej TUTAJ).