Publikacja: | Aktualności /

W dniu 20 października 2021 roku zostały ogłoszone wyniki konkursów Polskiego Towarzystwa Studiów Europejskich na najlepszą monografię naukową, najlepszy doktorat oraz najlepszy artykuł naukowy (prace z lat 2019 i 2020). Uhonorowano również dziennikarzy zajmujących się tematyką europejską.

W konkursie na najlepszą monografię naukową drugie miejsce zajęła praca autorstwa profesora zw. dr hab. Józefa M. Fiszera - Kierownika Katedry Międzynarodowych Stosunków Politycznych oraz mgr. Mateusza Czasaka - absolwenta Uczelni Łazarskiego pod tytułem: Trójkąt Weimarski. Geneza i działalność na rzecz integracji Europy w latach 1991-2016.

Gratulujemy autorom!