Publikacja: | Aktualności /

Polska Koalicja Medycyny Personalizowanej wraz z Instytutem Innowacji i Odpowiedzialnego Rozwoju INNOWO zapraszają do wzięcia udziału w Międzynarodowej Szkole Biologii Molekularnej, która odbędzie się już 30 maja 2022, w formie hybrydowej, w Warszawie.

Koncepcja medycyny personalizowanej opiera się na dokładnej znajomości molekularnych podstawy patogenezy chorób, która pozwala na zastosowanie terapii celowanej i ukierunkowanej na zablokowanie kluczowego mechanizmu choroby. Podstawowym warunkiem rozwoju medycyny personalizowanej jest powszechna dostępność wysokiej jakości diagnostyki patomorfologicznej i genetycznej - właśnie tym zagadnieniom poświęcone jest wydarzenie.

To świetna okazja, żeby spotkać się na żywo i osobiście poznać ekspertów i ekspertki zajmujące się biologią molekularną. Za udział w wydarzeniu dla diagnostów laboratoryjnych przewidziane są 2 punkty edukacyjne.

Zachęcamy do udziału na żywo w wydarzeniu.

Warsztaty z firmami diagnostycznymi oraz wykłady odbędą się w Uczelni Łazarskiego w Warszawie (ul. Świeradowska 43), SEKTOR F, piętro 9 (sala 907) oraz całe piętro 10.

Program i rejestracja >>>