Publikacja: | Aktualności / Konferencje/debaty / Nauka / Studenci / Absolwenci /

Międzynarodowa konferencja Polish Scientific Networks odbędzie się w dniach 18-20 czerwca 2015 r. w Warszawie.

Polish Scientific Networks

Organizowana jest przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoAkademię Młodych Uczonych PAN i Klub Stypendystów Fundacji na rzecz Nauki Polskiej.

Głównym celem Polish Scientific Networks jest:

  • zachęcenie Polaków z zagranicy do kontynuowania kariery naukowej w Polsce, w szczególności w oparciu o nową infrastrukturę badawczo-rozwojową w kraju,
  • zachęcenie naukowców z Polski do zaangażowania się w programy współpracy międzynarodowej, m.in. w ramach programu Horizon 2020.

Konferencja  jest skierowana do:

  • Polaków-badaczy przebywających obecnie za granicą. Od kolegów, którzy po pobycie w zagranicznej placówce powrócili do kraju, otrzymają oni informacje na temat bieżącego stanu nauki w Polsce. Będą mieli też okazję do spotkania z potencjalnymi pracodawcami i animatorami działań promujących rozwój nauki i jej współpracę z gospodarką.
  •  naukowców i studentów w Polsce, którzy w czasie spotkania otrzymają od polskich naukowców pracujących lub studiujących za granicą informacje o międzynarodowym wymiarze kariery i możliwościach kontynuowania edukacji i pracy naukowej poza Polską.

Zaproszeni goście wygłoszą wykłady w czterech sesjach naukowych: Nauki społeczne i humanistyczne, Nauka i biznes, Nauki o życiu, Nauki ścisłe.

Uczestnicy będą mogli zaprezentować wyniki swoich badań w postaci prezentacji ustnych lub plakatowych. Odbędą się także panele dyskusyjne dotyczące m.in. roli mobilności w karierze naukowej czy współpracy nauki z przemysłem.
 

Zgłoszenia do udziału w konferencji Polish Scientific Networks prosimy nadsyłać do 23 kwietnia 2015 r. za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego.
 

Szczegółowe informacje dostępne na stronie wydarzenia.