Publikacja: | Strona główna / Aktualności /

Konferencja odbędzie się w dniach 9-10 lutego 2023 r. w Tbilisi pod nadzorem Centrum Badań nad Integracją Europejską, działającego na Gruzińskim Uniwersytecie Narodowym SEU. Współorganizatorem wydarzenia jest nasza uczelnia.

Na początku XXI wieku, wraz z rozwojem ruchu migracyjnego, ochrona praw migrantów, regulacja procesów migracyjnych przez państwa, kwestie suwerenności państwa, jego bezpieczeństwa, jak również wewnętrzne konflikty społeczno-polityczne stały się niezwykle istotne.

Nadchodząca konferencja będzie najlepszym sposobem dla lokalnych i międzynarodowych badaczy oraz decydentów na wspólne omówienie wyników współczesnych badań akademickich i zaprezentowanie szerokiego zakresu zagadnień związanych z migracją w bardziej ogólnej - europejskiej i międzynarodowej perspektywie.

W konferencji wezmą udział zarówno doświadczeni, jak i młodzi naukowcy, w tym doktoranci z Gruzji i Unii Europejskiej.

Ze względu na interdyscyplinarny charakter konferencji, przyjmujemy referaty w języku angielskim dotyczące następujących zagadnień:

- Migracja i rozwój – przyczyny migracji i reakcje.
- Migracja jako prawo człowieka i wyzwanie społeczne.
- Postawy wobec migrantów – integracja i reintegracja.
- Nielegalna migracja – naruszenie prawa czy szansa?
- Eko-migracja - wpływ zmian klimatycznych na migracje.
- Procedury ubiegania się o azyl i przyjmowania osób ubiegających się o azyl po pandemii.
- Wojna i migracje - kryzys gospodarczy, polityczny i egzystencjalny.

Mamy przyjemność zaprosić kadrę akademicką, w tym doktorantów, młodych naukowców i ekspertów branżowych z gruzińskich i zagranicznych uczelni do udziału w konferencji, która odbędzie się w trybie hybrydowym.

Referaty konferencyjne zostaną opublikowane w specjalnym wydaniu czasopisma naukowego „Vectors of Social Sciences” Gruzińskiego Uniwersytetu Narodowego SEU lub w czasopiśmie Wydziału Ekonomia i Zarządzanie Uczelni Łazarskiego ,,Myśl ekonomiczna i polityczna”.

Rejestracja jest możliwa do 29 grudnia 2022 r.

Formularz rejestracyjny

Więcej >>