Publikacja: | Wydział Ekonomii i Zarządzania / Aktualności / Katedra Badań nad Polityką /

24 czerwca 2017 roku odbyła się międzynarodowa konferencja "City, Community and the Transformation of Space in Post-Eastern Bloc Societies" zorganizowana przez Katedrę Badań nad Polityką Uczelni Łazarskiego.

Konferencja przyciągnęła młodych i doświadczonych badaczy aż z dziewięciu krajów: USA, Niemcy, Rumunia, Czechy, Serbia, Ukraina, Wielka Brytania, Macedonia i Polska. Wystąpienia i dyskusje dotyczyły przemian przestrzeni miejskiej oraz relacji między miejską architekturą a nowym porządkiem politycznym w Europie Środkowej i Wschodniej po upadku komunizmu.

Dr Owen Hatherley (Keynote Speaker) analizował nowe rodzaje przestrzeni miejskiej, które pojawiły się w kapitalistycznej architekturze miast. Wystąpienia prelegentów odbyły się w trzech panelach dotyczących przemian lokalnych wspólnot, miejsc upamiętniających historię oraz działalności oddolnej organizacji pozarządowych.

Jak wskazuje współorganizatorka konferencji dr Iryna Polets: Tematyka dotyczyła aspektów kulturowych, społecznych i politycznych związanych z przemianami przestrzeni miejskiej w krajach dawnego bloku socjalistycznego. Dyskusje podczas konferencji wskazywały na kwestie wspólnej tożsamości i synergii między różnymi grupami społecznymi w miastach regionu. Wszystkie referaty odnosiły się do wspólnego doświadczenia przeszłości i teraźniejszości w różnych formach działalności w przestrzeni miejskiej.

Dr Chris Lash – drugi współorganizator – podsumowując wnioski z konferencji zauważa, że zaprezentowane badania wskazały, że problem przemian przestrzeni miejskiej w państwach dawnego bloku socjalistycznego jest nadal bardzo istotny. 25 lat po upadku komunizmu daje odpowiedni dystans do analizowania zmian, które dokonały się w tych krajach. Mimo wielu różnic między nimi – które było widać w konferencyjnych wystąpieniach – jest między nimi wiele podobieństw. Dr Polets dodaje, że konferencja była szansą na porównanie różnych podejść do komunistycznej przeszłosci w kilku krajach i wskazała ona na potrzebę dalszych badań na tym obszarze.

Dr Lash przekonuje, że przemiany przestrzeni miejskiej są ważnym tematem do badań bowiem często badacze przemian transformacji postkomunistycznej skupiają się na zmianach politycznych i społecznych, ale brakuje interdyscyplinarnej analizy dotyczącej tego, jak miasta i przestrzeń miejska zmieniła się po 1989 roku. Nasza konferencja może przyczynić się do stworzenia takiej analizy.

Rezultaty konferencji zostaną zgłoszone do specjalnego wydania międzynarodowego czasopisma wysokopunktowanego oraz będą podstawą do pokonferencyjnej monografii zbiorowej. 

 

Konferencję zorganizowała Katedrę Badań nad Polityką Uczelni Łazarskiego.

*

Dr Iryna Polets

Antropolog społeczny, absolwentka Medieval Studies na Central European University w Budapeszcie (2008), doktoryzowała się w Szkole Nauk Społecznych PAN (2013). Uczestnik Szkoły Letniej fundacji „Nasz Wybór” w Ławrowie (2014). Wykładowca w programie studiów anglojęzycznych Uczelni Łazarskiego z podwójnym dyplomem z Coventry University. Pracuje na Uczelni Łazarskiego od 2014 roku.

Dr Christopher Lash

Historyk, absolwent Wydziału Historycznego Uniwerstytetu Jagiellońskiego w Krakowie (2005), doktoryzował się na University of Manchester (2010), otrzymał liczne stypendia naukowe: Arts and Humanities Research Council (2006-2009), the Economic History Society (2009), the British Association for Slavonic and East European Studies and the Royal Historical Society (2009). Członek the British Association for Slavonic and East European Studies and the Economic History Society. Wykładowca w programie studiów anglojęzycznych Uczelni Łazarskiego z podwójnym dyplomem z Coventry University. Pracuje na Uczelni Łazarskiego od 2011 roku.