Publikacja: | Aktualności / Studium języków obcych /

W dniu 28 maja 2021 r. odbyła się sesja mediacji online na platformie MS TEAMS. Zajmowaliśmy się palącymi kwestiami naruszenia umowy o pracę (rzekomego naruszenia umowy), między pracownikami a pracodawcami hipotetycznej sieci sklepów wielkopowierzchniowych. Strony (pracownicy kontra pracodawcy) spierały się o kwestie dotyczące uszczerbku na zdrowiu pracowników spowodowanego nadmiernym wysiłkiem fizycznym (podnoszenie ciężkich pudeł i palet towarów) oraz niesprawiedliwego zwalniania pracowników z powodu kryzysu Covid-19 i spowolnienia gospodarczego (pandemia koronawirusa).

Sprawy sprowadzały się w zasadzie do roszczeń odszkodowawczych dochodzonych przez pracowników z tytułu naruszenia umowy o pracę (naruszenia umowy przez pracodawcę). Stanowiska zostały przedstawione przez obie strony sporu i wymagały satysfakcjonującego rozwiązania. Aby to osiągnąć, na etapie negocjacji zbadaliśmy kilka opcji. Obie strony dostrzegły istniejące problemy i zaakceptowały potrzebę znalezienia polubownego rozwiązania, bez konieczności kierowania sprawy do sądu.

Obie strony miały uzasadnione podstawy do wszczęcia postępowania sądowego, ale zamiast tego zdecydowały się zaproponować kreatywne rozwiązania i zaakceptowały potrzebę kompromisu. Warto zauważyć, że pracodawcy dążyli do wyniku, w którym obie strony wygrywają, a nie maksymalnego zysku i zerowej odpowiedzialności. Trzeba także powiedzieć, że pomimo czasami dramatycznych problemów życiowych przedstawianych przez pracowników, byli oni w stanie pominąć osobiste żale i pracowali nad osiągnięciem rozsądnego konsensusu.

Wszystkie sprawy zostały załatwione polubownie i wypracowano kompromis. Nie wszyscy poszkodowani pracownicy od razu osiągnęli wszystkie swoje cele określone w pierwotnych roszczeniach, ale większość z nich była zadowolona z wyniku mediacji.

Nasze negocjacje ukierunkowane były na kompromis pomiędzy skarżącymi a pozwanymi bez konieczności podejmowania dalszych kroków prawnych przed sądem pracy / sądem. Taki właśnie był cel mediacji i udowodnił skuteczność mediacji jako sposobu rozwiązywania konfliktów w miejscu pracy.

Mediacja okazała się tanią alternatywą dla długiej i złożonej sprawy sądowej: nie było potrzeby prowadzenia formalnego postępowania sądowego ani uiszczania wygórowanych honorariów adwokackich; zaoszczędziło to czas, ponieważ do osiągnięcia porozumienia potrzebna była tylko jedna godzinna sesja, co zaowocowało obustronnie satysfakcjonującym rozstrzygnięciem konfliktu w pracy. Dlatego mamy nadzieję, że w przyszłości więcej spraw zostanie rozwiązanych przez mediację.