Publikacja: | Strona główna / Aktualności / Studium języków obcych / Wydarzenia /

Niniejsza sesja mediacyjna dotyczyła próby rozstrzygnięcia sporu pomiędzy pracownikami a dyrekcją firmy B.I.N.G.O. supermarkety sp. z o.o. dotyczącego 4 obszarów kodeksu pracy z dziedziny łamania praw pracowniczych: zapłaty za nadgodziny, przyrzeczonej podwyżki płac, naruszania zasad bezpieczeństwa pracy i implikacji wynikłych dla firmy z powodu pandemii COVID-19.

Podczas sesji przedstawiono istotę mediacji, jak się ją przeprowadza i jaki ma sens praktyczny oraz znaczenie prawne. Obie strony sporu pracowniczego tzn. pracownicy i dyrekcja sieci supermarketów B.I.N.G.O. sp. z o.o. przedstawiły argumenty dotyczące 4 wyżej wymienionych tematów spornych i po wymianie argumentacji doszły do porozumienia zamykającego ten spór. Uzgodniono szczegółowo, iż zapłata zarówno za nadgodziny oraz z tytułu podwyżki płac zostanie wypłacona odpowiednio za jeden miesiąc wraz z wyrównaniem w wys. 10% przeciętnego wynagrodzenia w firmie. Nie uzyskano porozumienia w sprawie naruszeń zasad bezpieczeństwa pracy, pozostając przy istniejącym statusie. Wpływ pandemii COVID-19 i zwolnień z pracy został rozwiązany poprzez przywrócenie do pracy nielicznych pracowników w wymiarze ½ etatu w weekendy. Mediację przeprowadzono w sposób rzeczowy, merytoryczny i przyjazny.