Publikacja: | Aktualności / CKP /

Nie trzeba czekać aż do października, aby podjąć kształcenie w toku programu MBA w ochronie zdrowia. Właśnie trwa rekrutacja na moduł specjalistyczny: Zarządzanie finansami w podmiotach leczniczych, od którego można rozpocząć pełny cykl kształcenia MBA.

Program MBA w ochronie zdrowia został opracowany w oparciu o elastyczny system modułowy, tworząc cykl niezależnych szkoleń menedżerskich. Pełny program MBA można więc rozpocząć od wybranego szkolenia specjalistycznego.

Aktualnie trwa rekrutacja na moduł finansowy programu MBA w ochronie zdrowia: Zarządzanie finansami w podmiotach leczniczych. Pierwsze zajęcia odbędą się już 25 kwietnia 2021 r. 

Jest to więc nie tylko okazja do poszerzenia wiedzy w ramach szkolenia z zakresu zarządzania finansami, ale także do rozpoczęcia kształcenia w pełnym cyklu MBA. Program bowiem został tak skomponowany, że po zrealizowaniu trzech wybranych kursów specjalistycznych, modułu podstawowego oraz modułu dyplomowego uczestnik studiów uzyskuje dyplom MBA w ochronie zdrowia. 

Kurs specjalistyczny: Zarządzanie finansami w podmiotach leczniczych

Szkolenie menedżerskie Zarządzanie finansami w podmiotach leczniczych to kompilacja wiedzy z zakresu zdrowia publicznego, ekonomii i prawa, a informacje teoretyczne są uzupełnione przykładami z bogatej praktyki zawodowej wykładowców. Koncentracja na praktycznych aspektach zagadnień i najnowszych istotnych zmianach w otoczeniu prawnym jednostek ochrony zdrowia, to najważniejsze cele kursu.

Szkolenie dedykowane jest dyrektorom i kadrze zarządzającej publicznymi oraz niepublicznymi podmiotami leczniczymi, pracownikom urzędów administracji samorządowej, przedstawicielom lokalnych i centralnych struktur płatnika, pracownikom firm ubezpieczeniowych czy pracownikom innych instytucji i organizacji działających na rynku ochrony zdrowia.

MBA w ochronie zdrowia – studia modułowe

System modułowy, w jakim jest realizowany nasz program MBA w ochronie zdrowia, pozwala słuchaczom zgłębiać najważniejsze dla nich zagadnienia i odpowiednio planować rozwój kompetencji.

Uczestnicy studiów mogą wybrać trzy specjalistyczne moduły z pięciu propozycji:

  • Prawo ochrony zdrowia,
  • Zarządzanie finansami w podmiotach leczniczych,
  • Metody i techniki menedżerskie w jednostkach ochrony zdrowia,
  • Praktyka zarządzania ochroną zdrowia z poziomu jednostek samorządu terytorialnego,
  • Restrukturyzacja zakładów opieki zdrowotnej.

Realizację pełnego programu MBA można rozpocząć od dowolnego modułu (poza dyplomowym), zatem już w kwietniu, uczestnicząc w szkoleniu Zarządzanie finansami w podmiotach leczniczych, można rozpocząć pełny cykl kształcenia w programie MBA w ochronie zdrowia.

Więcej informacji o programie MBA w ochronie zdrowia znajduje się TUTAJ, natomiast o szkoleniu specjalistycznym Zarządzanie finansami w podmiotach leczniczych TUTAJ.

Rekrutacja zarówno na szkolenie menedżerskie, jak i pełny program MBA w ochronie zdrowia odbywa się poprzez formularz zgłoszeniowy (w zależności od decyzji, należy wybrać odpowiednią pozycję: Programy MBA lub Szkolenia).

W przypadku pytań, zapraszamy do kontaktu z naszym Działem Rekrutacji, tel.: 501 622 513, e-mail: ckp@lazarski.edu.pl