Publikacja: | Strona główna / Aktualności / Wydarzenia / Studium języków obcych /

Już w niedzielę, 12 grudnia, Studium będzie gościć wyjątkowe wydarzenie: czwartą edycję ogólnopolskiej konferencji poświęconej psychologii relacji w edukacji, zatytułowaną: "MĄDRE DOCENIANIE OCENIANIE TESTOWANIE”.

Razem z edukatorami i nauczycielami języków z całej Polski znajdziemy odpowiedź na niezwykle ważne dla sukcesu uczenia się pytania:

 • „na co – jeśli chodzi o ocenianie – narzekają uczniowie – i czy (w części) mają rację…
 • czego nas o ocenianiu nauczył okres edukacji zdalnej – jakie z tego doświadczenia możemy wyciągnąć praktyczne wnioski
 • jak mądrze używać ocen jako narzędzia zarządzania uczniami/ ich motywacją i zaangażowaniem?
 • jak sensownie (d)oceniać bez użycia tradycyjnych ocen, numerycznych czy opisowych?
 • w jaki sposób wprowadzać strategie i techniki tzw. oceniania alternatywnego? (w tym m.in. wykorzystanie metody projektu/ technik dramy/ oceniania rówieśniczego)
 • Szkolne Systemy Oceniania – jaki jest ich status w świetle obowiązujących przepisów prawa oświatowego?
 • jak w kontekście oceniania traktować, organizować i optymalnie wykorzystywać prace domowe?
 • co z rolą nauki samodzielnej? Jej rola? Pożądane formy? Jak uczyć uczniów, by umieli sensownie sami pracować?
 • konstruktywna informacja zwrotna: co to jest, jak jej udzielać i kiedy?
 • strategie, techniki, dobre praktyki utrwalania, powtarzania i konsolidacji materiału przed sprawdzianami
 • jak – mądrze (d)oceniając uczniów – zadbać o własną, nauczycielską kondycję psychiczną i przeciwdziałać wypaleniu zawodowemu?”

Organizatorami wydarzenia są dr Grzegorz Śpiewak oraz Marta Rosińska z DOS. Wśród prelegentów dr Gabriela Olszowska. Anna Szulc, Łukasz Korzeniowski, prof. Jacek Pyżalski. Cieszymy się na spotkanie „w realu” w murach naszej Uczelni.

Załączamy link do wydarzenia: e-dos.net/project/rewelacje-4/