Publikacja: | Strona główna / Aktualności / Wydarzenia / Studium języków obcych /

Mediacje powinny odgrywać coraz ważniejszą rolę w naszym systemie prawnym – to wniosek, który wynika jasno z prac nadesłanych na konkurs SJO zorganizowany z okazji 25-lecia Wydziału Prawa i Administracji Uczelni Łazarskiego. Komisja konkursowa była pod wrażeniem celności argumentacji oraz poziomu języka angielskiego, który zaprezentowali eseiści.

Komisja w składzie: Ewelina Gee Milan, Marcin Siemiątkowski oraz Peter Gee pod uwagę brała zarówno aspekty merytoryczne pracy, jak również poprawność językową i styl. Jury wyłoniło trzech laureatów. Zostali nimi:

1. miejsce Maciej Sobczak

2. miejsce: Dagmara Syska

3. miejsce: Michał Walak

 

„Skąd wywodzą się mediacje?”, „Jak są umocowane w polskim prawie?” – od tych zagadnień rozpoczęli swoje prace uczestnicy naszego konkursu. Potem jednak okazało się, że dla każdego ważniejsze są inne zagadnienia. W esejach poruszone zostały kwestie dotyczące zalet ekonomicznych i psychologicznych mediacji, tego, jakimi cechami powinien charakteryzować się mediator, jak w minionym okresie wzrastała waga mediacji w rozstrzyganiu sporów, czy odpowiedziano na pytanie, dlaczego wciąż wielu Polaków nie decyduje się na to rozwiązanie i woli tradycyjny proces sądowy.

Serdecznie gratulujemy laureatom i wszystkim uczestnikom konkursu. Dla każdego został przygotowany upominek i pamiątkowy dyplom.