Publikacja: | Aktualności / Centrum prasowe /

Uczelnia Łazarskiego zdobyła trzecie miejsce wśród uczelni niepublicznych magisterskich w tegorocznym rankingu „Perspektyw”. Jest to awans o jedną pozycję w stosunku do roku poprzedniego. W całościowym rankingu uczelni publicznych i niepublicznych awansowaliśmy aż o 15 pozycji.

Znakomite Perspektywy!

Uczelnia Łazarskiego potwierdziła swoją mocną pozycję wśród wszystkich uczelni niepublicznych magisterskich. W rankingu Perspektyw zajęliśmy 3. miejsce.

Łącznie uzyskaliśmy 73,5 punktu (14 punktów więcej niż rok temu) na 100.

Ocena rankingowa bazowała na  takich kryteriach jak: prestiż, absolwenci na rynku pracy, potencjał akademicki, efektywność naukowa, potencjał dydaktyczny oraz innowacyjność. 

Ranking Uczelni Niepublicznych Magisterskich jest częścią Rankingu Szkół Wyższych przygotowywanych corocznie przez Fundację Edukacyjną "Perspektywy". To niezwykle ważne narzędzie, które pomaga maturzystom i ich rodzicom w wyborach edukacyjnych oraz stanowi  kompendium wiedzy o aktualnym stanie polskiego szkolnictwa wyższego.

W zestawieniu uwzględniającym zarówno publiczne, jak i niepubliczne, zajęliśmy 35. miejsce, ex aequo z Uniwersytetem Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Jest to awans aż o 15 pozycji w stosunku do poprzedniego rankingu i historycznie najlepsze miejsce Uczelni Łazarskiego.

Pełne wyniki rankingu dostępne na stronie Perspektyw.

Z kolei Wydział Prawa i Administracji Uczelni Łazarskiego zajął drugie miejsce w VI Rankingu Wydziałów Prawa „Rzeczpospolitej. Tym samym umocniliśmy swoją silną pozycję z lat ubiegłych.

VI Ranking Wydziałów Prawa

W tworzeniu rankingu liczyły się trzy kategorie: potencjał naukowy, jakość kształcenia i współpraca z zagranicą. Łącznie uzyskaliśmy 26,3 punktu.

Jednocześnie miło nam poinformować, że w kategorii Potencjał naukowy i Jakość kształcenia WPiA Uczelni Łazarskiego zajął pierwsze miejsca. To pokazuje, że nasze wysiłki wkładane w ciągłe doskonalenie przynoszą efekty. Uplasowaliśmy się również w czołówce wszystkich uczelni wyższych, zajmując 7. miejsce w całościowym rankingu wydziałów prawa, uwzględniającym uczelnie publiczne i niepubliczne.

Komisja doceniła działania WPiA UŁa w takich aspektach jak: rozwój kadry, uprawnienia habilitacyjne, uprawnienia doktorskie, konkurencyjność, konferencje, zdawalność na aplikację, dostępność kadry naukowej, praktyka zawodowa, ocena wyróżniająca PKA czy odsetek wykładowców praktyków.

Jak komentuje Jolanta Ojczyk z „Rzeczpospolitej”: „To pierwszy ranking, w którym widać, że uczelnie niepubliczne gonią publiczne. I to w tempie ekspresowym. Ich absolwenci zaczęli lepiej sobie radzić na egzaminach na aplikacje prawnicze, prowadzą dobrze działające poradnie prawne, wysyłają studentów na stypendia zagraniczne, organizują konferencje naukowe. A przede wszystkim dwie najlepsze zyskały prawo do nadawania stopnia doktora habilitowanego”.

Miło nam również poinformować, że Studencka Poradnia Prawna Uczelni Łazarskiego znalazła się na trzecim miejscu wśród poradni prawnych uczelni publicznych i niepublicznych w rankingu „Rzeczpospolitej”. Jest to awans aż o cztery pozycje w stosunku do roku poprzedniego.

Studencka Poradnia Prawna udziela nieodpłatnej pomocy prawnej od 1 października do końca maja. W ramach działalności w poradni studenci przygotowują opinie oraz pisma procesowe dla osób, które zgłoszą się po pomoc prawną, a także biorą udział w szkoleniach organizowanych w poradni.

 

Studencka Poradnia Prawna to doskonałe miejsce do przygotowania się do praktycznego wykonywania zawodu. Studenci, którzy są zainteresowani wzięciem udziału w projekcie, mogą zgłaszać się we wrześniu, przesyłając CV i list motywacyjny na adres e.milan@lazarski.edu.pl.  

Więcej informacji dostępnych na portalu Rzeczpospolitej.

Kontakt dla mediów: