Publikacja: | Strona główna / Aktualności / Centrum prasowe / Nagrody /

U- Multirank to pierwszy globalny ranking, który ma na celu szeroki przegląd oferty edukacyjnej szkół wyższych.

U-Multirank

Przygotowywany jest na zlecenie Komisji Europejskiej. W tym roku objął  ponad 1 200 szkół wyższych z 83 krajów, w tym 42 uczelnie z Polski.

Pierwsze miejsce pod względem liczby publikacji i patentów zajęły uczelnie amerykańskie: Harvard i MIT (Massachusetts Institute of Technology).

Uczelnia Łazarskiego, biorąc pod uwagę wszystkie proponowane kryteria, została najlepszą wśród polskich szkół wyższych.

Ponadto znalazła się w elitarnym gronie 8% najwyżej ocenionych spośród wszystkich uczelni biorących udział w rankingu. 

Uczelnia Łazarskiego otrzymała najwyższe noty w 11 kryteriach z pięciu obszarów działalności:

  • nauczanie i uczenie się (teaching & learning),
  • zdolność do transferu wiedzy (knowledge transfer),
  • poziom umiędzynarodowienia (international orientation)
  • zaangażowanie w sprawy regionu (regional engagement),
  • badania (research).

 

Każdy z obszarów składał się z kilku kryteriów. Uczelnia Lazarskiego otrzymała najwyższe noty m.in. kandydaci, którzy ukończyli studia licencjackie, przychody uzyskane z ciągłego rozwoju zawodowego, liczba programów prowadzonych w językach obcych, mobilności studentów oraz absolwenci i studenci zatrudnieni na lokalnym rynku pracy, a także współpraca uczelni z parterami biznesowymi.

Więcej informacji o rankingu oraz wyniki dla wszystkich uczelni dostępne na stronie U-Multirank.