Publikacja: | Strona główna / Aktualności / Konferencje/debaty /

Zostań najlepszym dyskutantem Uczelni Łazarskiego, zdobądź puchar i weź udział w Model European Union, czyli symulacjach mechanizmów decyzyjnych Unii Europejskiej.

Lazarski Debate Club we współpracy ze Student Help Desk oraz BETA Polska ogłasza nabór uczestników do pierwszej edycji Lazarski Debate Tournament 2021. 

Jeśli chcesz zdobyć podstawowe umiejętności przywódcze, udoskonalić swoje wystąpienia publiczne i rozwinąć krytyczne myślenie, zapraszamy do udziału w wydarzeniu. 

Kiedy: 17 kwietnia 2021 r
Gdzie: Uczelnia Łazarskiego
Język: angielski

Zobacz video trailer:

Jeśli chcesz wziąć udział w Lazarski Debate Tournament, musisz:

  • być studentem Uczelni Łazarskiego;
  • stworzyć zespół składający się z 2 osób;
  • posługiwać się językiem angielskim na poziomie minimum średniozaawansowanym.

Kierunek studiów, dotychczasowe doświadczenie czy wiek nie grają roli.

Zobacz, jak wygląda cała debata:

Ostateczny termin rejestracji: 15 kwietnia 2021 r., godz. 23:59

Aby się zarejestrować, wyślij e-mail na adres debateclub@lazarski.pl i zamieść w nim następujące informacje:

  • Imiona i nazwiska obu uczestników
  • Nazwa waszego zespołu
  • Kierunek / rok studiów/ stopień (studia licencjackie, magisterskie, doktoranckie)
  • Uzasadnienie chęci udziału

Każdy uczestnik przystępując do Lazarski Debate Tournament 2021, akceptuje zasady jego przeprowadzenia.

Osoba zgłaszająca zespół zobowiązuje się do przekazania innemu członkowi zespołu informacji dotyczącej przetwarzania danych.

Ze względu na pandemię Covid-19 liczba uczestników będzie ograniczona.

 

*Informacja na temat przetwarzania danych.